Blanketter för kandidatuppställning

Justitieministeriet har genom sitt beslut den 21 april 2023 fastställt formulären för blanketter för kandidatuppställning vid presidentval. De elektroniska blanketterna nedan har utarbetats med stöd av detta beslut.