Europeiska politiska partier

Europaparlamentet är indelat i olika politiska grupper, dvs. ledamöterna organiserar sig i partier på europeisk nivå. Både nationella partier och enskilda ledamöter kan vara medlemmar i ett parti på europeisk nivå.