Utveckling av utlandsfinländares möjligheter att rösta

Utlandsfinländarparlamentet har sedan 1990-talet flera gånger föreslagit att finländare som bor utomlands ska ges möjlighet att rösta per brev. Motiveringen till förslaget har varit att brevröstning skulle göra det lättare för utlandsfinländare att rösta och därmed öka deras valdeltagande.

Möjlighet att rösta per brev infördes genom en ändring av vallagen som trädde i kraft den 1 november 2018 (939/2017).  Läs mera om brevröstning.