Valkretsarna vid riksdagsvalet

För riksdagsvalet har landet indelats i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. I 5 § i vallagen föreskrivs vilka kommuner som hör till vilken valkrets. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på grund av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga i förhållande till antalet alla finska medborgare som är bosatta i Finland sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot..

Statsrådet fattar i god tid före riksdagsvalet ett beslut om fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna på grundval av uppgifterna i befolkningsdatasystemet. När det gäller riksdagsvalet 2023 fattas detta beslut i november 2022.

Valkretsarna

01 Helsingfors valkrets
02 Nylands valkrets
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunta valkrets
05 Landskapet Ålands valkrets
06 Tavastlands valkrets
07 Birkalands valkrets
08 Sydöstra Finlands valkrets
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vasa valkrets
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Uleåborgs valkrets
13 Lapplands valkrets