Möjligheten för medborgare i andra medlemstater i EU att rösta i Finland

Medborgare i andra medlemsstater i EU som bor i Finland kan rösta i Europaparlamentsval i Finland. Den som vill göra detta måste själv anmäla sig till det finska rösträttsregistret senast 80. dagen före valdagen före kl. 16. Anmälningen skall göras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

De finska myndigheterna underrättar myndigheterna i personens hemstat om att han eller hon har införts i det finska rösträttsregistret, varvid personens uppgifter avlägsnas ur vallängderna i den andra staten. Detta beror på att var och en enligt EU:s valrättsakt får rösta enbart i en medlemsstat, antingen i sin hemstat eller i den stat där han eller hon bor.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas brev vid Europaparlamentsvalet 2019:

Breven och blanketten fanns på svenska, finska, engelska, tyska, franska, estniska, spanska, rumänska och polska.

En EU-medborgare som införts i det finska rösträttsregistret kan också kandidera i Europaparlamentsval i Finland. Mer om kandidatuppställning.

Läs mer om EU-medborgarskapet på Europeiska kommissionens webbplats.