Möjligheten för medborgare i andra medlemstater i EU att rösta i Finland

Medborgare i andra medlemsstater i EU som bor i Finland kan rösta i Europaparlamentsval i Finland. Den som vill göra detta måste själv anmäla sig till det finska rösträttsregistret senast den 7 mars 2019 före kl. 16. Anmälningen skall göras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

De finska myndigheterna underrättar myndigheterna i personens hemstat om att han eller hon har införts i det finska rösträttsregistret, varvid personens uppgifter avlägsnas ur vallängderna i den andra staten. Detta beror på att var och en enligt EU:s valrättsakt får rösta enbart i en medlemsstat, antingen i sin hemstat eller i den stat där han eller hon bor.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas brev vid Europaparlamentsvalet 2019:

Blankett för anmälning till det finska rösträttsregistret. Breven och blanketten finns på svenska, finska, engelska, tyska, franska, estniska, spanska, rumänska och polska.

En EU-medborgare som införts i det finska rösträttsregistret kan också kandidera i Europaparlamentsval i Finland. Mer om kandidatuppställning.

Läs mer om EU-medborgarskapet på Europeiska kommissionens webbplats.