Kostnaderna för valförrättning

Justitieministeriet och kommunerna svarar i regel för utgifterna som föranleds av förrättning av val.

Justitieministeriet svarar för följande kostnader:

  • kostnaderna för valdatasystemet,
  • kostnaderna för meddelandekorten,
  • kostnaderna för röstsedlarna, kuverten och blanketterna samt valmaterialet,
  • porton för förhandsröstningens ytterkuvert,
  • kostnaderna för att ordna förhandsröstning utomlands och
  • valkretsnämndernas kostnader.

Kommunerna svarar för kostnaderna för den kommunala centralvalnämnden samt kostnaderna som orsakas av ordnandet av förhandsröstningen och röstningen på valdagen i kommunen. Vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval betalar justitieministeriet som engångsersättning till kommunen ett belopp som ministeriet fastställer för varje kommuninvånare som har rösträtt i valet. Vid presidentval betalas ersättningen dubbelt om det blir två omgångar.

Kommunernas valutgifter har enligt boksluten sedan år 1999 varit enligt följande: Justitieministeriets engångsersättning har inte dragits av dessa utgifter.