De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2023

Valdagen vid riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2 april 2023 och andra viktiga tidpunkter i samband med valet är följande:

  • antalet mandat i valkretsarna fastställs måndagen den 31 oktober 2022 
  • beställningstjänsten för brevröstningsmaterialet öppnas måndagen  den  2 januari 2023
  • uppgifterna om vem som är röstberättigad i vilken kommun förs in i rösträttsregistret fredagen den 10 februari 2023
  • kandidatansökan ska lämnas in till valkretsnämnden senast tisdagen den 21 februari 2023 före kl. 16
  • kandidatuppställningen fastställs i valkretsnämnden torsdagen den 2 mars 2023
  • rösträttsregistret vinner laga kraft tisdagen den 21 mars 2023
  • anmälan om hemmaröstning ska lämnas in senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16
  • förhandsröstningen i Finland pågår den 22–28 mars 2023
  • förhandsröstningen utomlands pågår den 22–25 mars 2023
  • resultatet fastställs onsdagen den 5 april 2023