De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2027

Valdagen vid riksdagsvalet 2027 är söndagen den 18 april 2027 och andra viktiga tidpunkter i samband med valet är följande:

 söndagen den 18 oktober 2026

 kampanjtiden enligt lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen inleds

 måndagen den 31 oktober
 2026

 antalet mandat i valkretsarna fastställs

 måndagen den 18 januari 2027

 beställningstjänsten för brevröstningsmaterialet
 öppnas

 fredagen den 26 februari 2027

 uppgifterna om vem som är röstberättigad i vilken
 kommun förs in i rösträttsregistret

 senast tisdagen den 9
 mars 2027
 före kl. 16

 kandidatansökan ska lämnas in till valkretsnämnden

 torsdagen den 18 mars 2027

 kandidatuppställningen fastställs i valkretsnämnden

 tisdagen den 6 april 2027

 rösträttsregistret vinner laga kraft

 senast tisdagen den 6 april
 2027
 före kl. 16

 anmälan om hemmaröstning ska lämnas in

 den 7–13 april 2027

 förhandsröstningen i Finland pågår

 den 7–10 april 2027

 förhandsröstningen utomlands pågår

 söndagen den 18 april 2027

 röstning på valdagen pågår

 onsdagen den 21 april 2027

 resultatet fastställs