De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2019

Valdagen vid riksdagsvalet 2019 är den 14 april 2019 och de andra viktiga datumen är enligt följande:

  • valkretsarnas mandatantal fastställs: 31.10.2018
  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun och i vilken valkrets): 22.2.2019
  • kandidatansökan ska lämnas in: 5.3.2019
  • kandidatuppställningen fastställs: 14.3.2019
  • förhandsröstning i Finland: 3 - 9.4.2019
  • förhandsröstning utomlands: 3 - 6.4.2019
  • valdag: 14.4.2019
  • resultatet fastställs: 17.4.2019
  • riksdagen börjar sitt arbete 23.4.2019