Att rösta utomlands

Utomlands kan du rösta på något av de följande sätten:

1. Rösta vid en beskickning. Allmänna förhandsröstningsställen utomlands är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen (nedan beskickningar) som har bestämts genom förordning av statsrådet. Dessa är avsedda för alla som har rätt att rösta, t.ex. utlandsfinländare eller väljare som råkar vara utomlands på grund av semester, arbete eller studier. De flesta av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning alla fyra dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att ett ställe inte är öppet under alla dagar.

Röstningsanvisningar: Så här går det till att rösta på förhand

2. Rösta per brev. Vid riksdagsvalet 2019 var det för första gången möjligt att brevrösta. Denna möjlighet är avsedd för röstberättigade som bor eller vistas utomlands vid tidpunkten för valet.

Mer om brevröstning   

3. Rösta på fartyg. Förhandsröstning ordnas även ombord på finska fartyg som befinner sig utomlands. Fartygsröstningen kan inledas redan den 18 dagen före valdagen, men den avslutas samtidigt som röstningen vid beskickningarna, dvs. den 8 dagen före valdagen. Endast fartygets personal får rösta i fartygsröstningen.

Allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands finns i justitieministeriets informations- och resultattjänst.