Brevröstning

Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.

Beställningstjänsten för brevröstningsmaterialet för kommunalvalet 2021 öppnas 13.3.2021. 

Centralvalnämndernas adresser (uppdaterad 25.5.2021)

Valdagen i kommunalvalet senareläggs till den 13 juni. Redan beställt material för brevröstning kan användas trots att valdagen flyttas fram. Eftersom valdagen senareläggs till juni är det möjligt att rösta per brev tidigast den 14 maj 2021, då kandidaterna och deras kandidatnummer fastställs. Brevrösten ska vara framme hos kommunens centralvalnämnd senast fredagen den 11 juni 2021 före klockan 19.

Gör så här:

Viktigt att beakta vid brevröstning

När du har postat ytterkuvertet för brevröstning till Finland har du gett din röst och du kan inte längre rösta vid valet i fråga t.ex. vid en beskickning eller på valdagen i Finland. En brevröst är på samma sätt slutgiltig som alla andra former av röstning och kan inte ersättas senare.

För brevröstning gäller också i övrigt samma regler som vid röstning inför valmyndigheterna. Till exempel att rösta i någon annans namn eller mer än en gång är straffbart enligt strafflagen, likaså att med våld eller hot påverka eller försöka påverka någon annans röstande.

Kontrollera att dina adressuppgifter är rätt

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar en anmälan om rösträtt till alla röstberättigade vilkas adress är känd.  Denna anmälan sänds cirka en och en halv månad före valdagen. På anmälan står adressen till vilken du ska skicka din brevröst (dvs. adressen till din egen kommuns centralvalnämnd). Därför ska du i god tid kontrollera att din adress är rätt i befolkningsdatasystemet.

>> Mer information på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Behöver du mer information? Frågor och svar om brevröstning

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Servicenumrens öppettider:

  • på vardagar kl. 9−16 

Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

Så här fyller du följebrevet för brevröstning

Videoanvisning om brevröstning 

(YouTube)