Välfärdsområdesvalnämnderna

Som ny valmyndighet bildas för varje välfärdsområde en välfärdsområdesvalnämnd som har till uppgift att fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesval.

Välfärdsområdesvalnämnderna