Redovisning av valfinansiering

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) är varje parti och valmansförening som ställt upp en kandidat skyldig att redovisa för valfinansieringen vid presidentval. Redovisningen ska lämnas in till Statens revisionsverk senast inom två månader efter det att valresultatet har fastställts. Läs mer: www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Vid presidentvalet 2006 lämnades redovisningarna till justitieministeriet och från och med presidentvalet 2012 till Statens revisionsverk.

Mer om innehållet av lagen om kandidaters valfinansiering och andra frågor som gäller valfinansiering.