Resultattjänst och annan informationstjänst

Resultatet av Europaparlamentsvalen i alla medlemsstater:

Resultatet av Europaparlamentsvalen i Finland: