Resultatet av Europaparlamentsvalen i alla medlemsstater:

Resultatet av Europaparlamentsvalen i Finland: