Ohjeita ja linkkejä

Vaalien järjestämiseen liittyy monenlaista lainsäädäntöä, ohjeistusta ja aikatauluja. Tälle sivulle on koottu tietolähteitä, jotka tukevat vaaliviranomaisten työtä. Sivulle on myös lisätty linkkejä muihin tietolähteisiin.

Aikataulut

Vaalivalmisteluun liittyvä yleinen aikataulu on löydettävissä vaalit.fi-sivustolta. Oikeusministeriö lähettää vaaliviranomaisille ohjekirjeitä vaalien lähestyessä, tyypillisesti noin 6 kuukautta ennen vaalipäivää. 

Vaalisykli: toimenpiteitä vaalivalmisteluiden alkaessa, vaalien aikaan, vaalien jälkeen ja vaalien ulkopuolella. Tarkempi infograafi pdf-tiedostona alla.

Tarkempi infograafi pdf-tiedostona.

Infograafin tekstiselite.

Vaalien kustannukset

Vaalien toimittamiskustannuksista ja niiden korvaamisesta löytyy lisätietoa vaalit.fi-sivustolta. Päätös kuntakorvauksen maksamisesta tehdään aina vaalien jälkeen ja kunnilta kysytään maksutietoja.

Lainsäädäntö

Vaalit.fi-sivustolle on koottu lainsäädäntöä, joka tulee ottaa huomioon vaalien järjestämisessä. Etenkin vaalilaissa on hyvin yksityiskohtaisia tietoja mm. äänestyspaikkojen toiminnasta, viranomaisten kokousaikataulusta. Ajantasainen vaalilainsäädäntö löytyy Finlexistä.

Vaaliohjeet ja lomakkeet

Oikeusministeriö lähettää ennen vaaleja vaaliviranomaisille ohjekirjeitä, jotka on koottu vaalit.fi-sivustolle. Lisäksi Kuntaliitto ja Digi- ja väestötietovirasto lähettävät ohjekirjeet, jotka ovat löydettävissä edellä mainitun linkin kautta. Kuntavaaleihin liittyen on myös laadittu erillisiä ohjeita

Vaaliviranomaiset tilaavat oikeusministeriön ohjeistamalla tavalla käyttöönsä vaaliohjeita. Vaaliohjeet lähetetään paperisina tilauksen mukaan kunnille ja ne löytyvät lisäksi vaalit.fi-sivustolta (linkki lisätään myöhemmin).

Kuntaliitto julkaisee yleiskirjeitä. Kuntaliiton sivuilta löytyy myös muuta neuvontaa esimerkiksi kunnan toimielinten toimintaan liittyen.

Vaalitietojärjestelmään (VAT) liittyvät ohjeet löytyvät vaalitietojärjestelmän aloitussivulta Ohjeet ja tiedotteet -osiosta.

Osana vaalien toimittamista vaaliviranomaiset käyttävät ja jakavat erilaisia lomakkeita, esimerkiksi ehdokasasettelulomakkeet ja kotiäänestyslomakkeet. Tarvittaessa saa käyttää muitakin kuin valmiita lomakkeita.

Mikäli edellä mainituista lähteistä ei löytynyt vastausta kysymykseesi, voit olla yhteydessä ORK:n vaalitukeen (tekniset tai vaalitietojärjestelmän käyttöön liittyvät kysymykset) tai OM:n vaali- ja puolueasioita hoitaviin virkamiehiin. Vaalituen tavoittaa sähköpostiosoitteesta vaalituki(a)om.fi. Vaalilain soveltamiseen ja vaalien järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä auttaa oikeusministeriö (vaalit(a)gov.fi).