Vaalisykli

Vaalivalmistelut alkavat

Viranomaisten toimenpiteet

 • lakisääteiset kokoukset
 • kuulutukset, vaalitiedotus
 • äänestyspaikkojen hankinta
 • vaalivirkailijoiden rekrytointi ja koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen
 • vaalimateriaalien tilaus
 • kirjeäänestysmateriaalien tilaus alkaa

Muut toimenpiteet

 • ulkomaalaisten äänioikeutettujen tiedotekirjeet
 • kampanja-aika alkaa
 • noin 6 kk ennen vaalipäivää OM:n kirje
 • vaalitietojärjestelmää koskevat ohjeet

Vaalien aikana

Viranomaisten toimenpiteet

 • kenraaliharjoitukset
 • vaalimainontatelineiden pystyttäminen
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 12. päivänä ennen vaalipäivää
 • ennakkoäänestys 11.-5. päivänä ennen vaalipäivää
 • muiden vaaliviranomaisten ohjeistus
 • VAALIPÄIVÄ
 • tarkastuslaskenta
 • vaalien tuloksen vahvistaminen 3. päivänä vaalien jälkeen

Muut toimenpiteet

 • ehdokasasettelu valmis 31 tai 38 päivää ennen vaalipäivää
 • äänioikeusrekisterin oikaisuvaatimusten määräaika
 • äänioikeusrekisterin lainvoimaisuuden ajankohta
 • äänioikeusrekisterin tietojen määräytyminen 51 päivää ennen vaalipäivää

Vaalien jälkeen

Viranomaisten toimenpiteet

 • äänestäneiden kansalaisuuden tilastointi
 • palkkioiden maksu
 • vaalien lopputoimet
 • VAT-tietojen arkistointi

Muut toimenpiteet

 • kuntakorvauksen maksu

Vaalien ulkopuolinen aika

Viranomaisten toimenpiteet

 • arkistointi
 • vanhojen asiakirjojen hävittäminen 
 • materiaalin tarkastus
 • käyttäjien ylläpito vaalitietojärjestelmässä
 • uurnien lisätilaukset 

Muut toimenpiteet

 • kunnanvaltuusto päättää äänestysaluejaosta elokuun loppuun mennessä seuraavaa vuotta varten
 • tietojärjestelmäkehitys