Vaaleihin liittyviä viranomaisia ja muita toimijoita sekä näiden tehtäviä

Viranomaisia

Oikeusministeriö (OM)

 • Ylin vaaliviranomainen
 • Vaalien budjetti
 • Valtakunnallinen vaaliviestintä
 • Lainvalmistelu
 • Vaalimateriaalit
 • Vaalit.fi
 • Vaaliviranomaisten ohjeistus
 • Puoluerekisteri

Oikeusrekisterikeskus (ORK)

 • Kenraaliharjoitukset
 • Vaalitietojärjestelmän ylläpito ja kehitys
 • Vaalituen helpdesk
 • Varatallennuskeskus
 • Tulospalvelu.vaalit.fi
 • VAT-käyttäjien ohjeistus

Digi- ja väestötietovirasto (DVV)

 • Karttapalvelu
 • Äänestysalueiden ylläpito
 • Suomi.fi-tunnistus- ja viestipalvelu
 • Väestötietojärjestelmä
 • Asiakaspalvelu viranomaisille ja kansalaisille
 • Vaaliviranomaisten ohjeistus: kirjeet kunnille

OM:n ja ORK:n yhteisiä tehtäviä

 • Kirjeäänestyksen tilauspalvelu
 • Vaaliviranomaisten koulutus
 • Yleisöpalvelu

OM:n ja DVV:n yhteisiä tehtäviä

 • Ilmoituskortit

ORK:n ja DVV:n yhteisiä tehtäviä

 • Vaalien pohjatiedot
 • Todentaminen
 • Äänioikeusrekisteri

OM:n, ORK:n ja DVV:n yhteisiä tehtäviä

 • Vaali- ja VAT-ohjeet
 • Turvallisuus, tietoturva, tietosuoja, varautuminen

Ulkoministeriö (UM)

 • Ulkomaan ennakkoäänestys

Poliisi

 • yleinen järjestys ja turvallisuus
 • vaalirikosten tutkinta 

Muita toimijoita

Kuntaliitto

 • kuntalakineuvonta
 • yleiskirjeet
 • vaalikelpoisuus alue- tai kunnanvaltuustoon sekä vaalitoimielimiin
 • esteellisyys
 • vaalimainonta kunnassa

Sidosryhmät

 • Tilastokeskus
 • Eduskunta
 • Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • Näkövammaisten liitto
 • mediat

Muut vaaleihin liittyvät toimijat

 • Painotalo (ehdokaskirja, vaaliluettelot, laskentalomakkeet, vaalimateriaalit, ilmoituskortit)
 • Valtori (alustapalvelut)
 • Tekninen tuki
 • VAT-sovellustoimittajat
 • DVV:n sovellustoimittajat
 • Postituspalvelut (vaaliluetteloiden ja -materiaalien toimitus)
 • Åland post