Europarlameʹnttvaal

Euroopp parlamentta vaʹlljeet Lääʹdd eeʹttkõʹsttjid viiđ eeʹjj kõõski.

Euroopp parlameenʹt tuâj 

Euroopp parlameʹntt lij tääʹrǩes Euroopp Unioon tääʹzz poliittlaž tuʹmmstõktuâj da saǥstõõllmõõžži foorum. Euroopan parlameʹntt šiõttat laaʹjjid, kook vaaikte juõʹǩǩpeivvsaž jieʹllma. Parlameʹntt meäʹrrad še EU budjeʹttärvvlõõzzâst. 

Euroopp parlameʹntt (EP) lij õhtt Euroopp Unioon lääʹjjšiõtteeʹjin. EU-meerla vaʹlljee tõn vuäzzlaid vuõigg vaalivuiʹm, koid jäʹrjstet pukin vuäzzlažriikkin juõʹǩǩ viiđad eeʹjj. Europarlameʹnttvaalid tooiʹmtet nuʹtt, što juõʹǩǩkaž vuäzzlažriikk jääʹrjast vaalid jiijjâs meersaž lääʹjjšiõttummuž seʹst.

Euroopp parlameeʹnt vuäzzla

Täʹlvvmannu 2020 aalǥâst looǥǥeeʹl Euroopp parlameeʹntest lie 705 vuäzzliʹžžed leʹbe parlameʹnttneʹǩǩed.  Juõʹǩǩ vuäzzlažriikkâst vuäiʹtte leeʹd jeänmõsân 96, leša ooʹccmõsân 6 vuäzzliʹžžed. Lääʹddjânnmest vaʹlljeemnalla åårrai Euroopp parlameeʹnt vuäzzlai mieʹrr lij 14.

Euroopp parlameeʹnt vuäzzla riâššâʹtte poliittlaž joouki mieʹldd, jie meersažvuõđ mieʹldd. Poliittlaž joouk raajjmõʹšše taarbšet 25 vuäzzliʹžžed ooʹccmõsân čiččmešt vuäzzlažriikkâst. 

Ǩeäk vuäiʹtte jiõnsted europarlameʹnttvaalin?

Peällõõǥǥ da vaʹlljeeiõhttõõzz vuäiʹtte piijjâd võboršiiʹǩǩid europarlameʹnttvaalid. Pijjum võboršeeʹǩǩ lie jiõnstemnalla veezz jânnam.

Vuäitak jiõnsted europarlameʹnttvaalin, ko teâudak 18 mââimõõzzâst vaalpeiʹvven da leäk Lääʹdd meerlaž. Jeeʹres EU vuäzzlažriikk meerla vuäiʹtte še jiõnsted Lääʹddjânnmest europarlameʹnttvaalin tiõttum määinaivuiʹm. Looǥǥ ääʹšš pirr lââʹzz lääʹddǩiõllsaž seeidain.