Teâtt vaalin

Tän sijddu noorât vuâđđteâđ sääʹmǩiõʹlle takai vaalin, kook lie vuʹvddvaal, kåʹddvaal, parlameʹnttvaal, europarlameʹnttvaal da presideʹnttvaal. 

Lääʹddjânnmest tooiʹmtet täid takai väʹlddkååddlaž vaalid:

  • parlameʹnttniiʹǩǩi vaal (parlameʹnttvaal) juõʹǩǩ neelljad eeʹjj,  
  • tääʹssvääʹld presideeʹnt vaal (presideʹnttvaal) juõʹǩǩ kuuđad eeʹjj,
  • vuʹvdd- da kåʹddvaalid õhttna juõʹǩǩ neelljad eeʹjj,
  • Euroopp parlameeʹnt vaalid (europarlameʹnttvaal) juõʹǩǩ viiđad eeʹjj.

Vaali lââʹssen vueiʹtet tooiʹmted še takai jiõnnvuõiggâdvuõʹtte vuâđđõõvvi

  • raʹvvjeei riikklaž meerjiõnstõõzzid da
  • raʹvvjeei kååddlaž meerjiõnstõõzzid. 

Sääʹmteʹǧǧvaali jäʹrjstummšest da teâđtummšest vaʹsttad Sääʹmteʹǧǧ.

Vaali teâtt- da puåđõskääzzkõõzz

Takai vaalid da tõi puåđõõzzid kuulli puåđõs da -statistikk-kääzzkõõzzid taʹrjjee vuõiggâdvuõttministeria, Statistikk-kõõskõs da Digi- da meerteâttkoontâr. Vaali puåđõõzz peeiʹvtâʹvve reaalääiʹjest vuõiggâdvuõttministeria puåđõskääzzkõʹsse. 

Liŋkk vuõiggâdvuõttministeria teâtt- da puåđõskääzzkõʹsse

Liŋkk Statiskk-kõõskõõzz vaalstatistiikkid

Liŋkk Digi- da meerteâttkonttâr vaalstatistiikkid