Jiõnstummuš dååma

Eeʹjj 2024 presideʹnttvaalâst jiõnsteei âlgg iʹlmmted haalstes jiõnsted pääiʹǩstes jiiʹjjes kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda ǩeeʹrjlânji leʹbe teʹlfoonin mââimõõzzâst mââibaarǥ 16.1.2024 õuʹddel čiâss 16.

Vuäǯǯak jiõnsted õuddǩiõʹtte pääiʹǩstad, jos tuʹst odd liikkeed da toiʹmmjed lij tâʹmmet rajjtõõvvâm, što jiõk piâzz dommjânnam õuddjiõnstempäikka leʹbe vaalpeeiʹv jiõnstempäikka toolkteʹmes vaiggâdvuõđitaa.

Dommjiõnstummšest jiõnsteei päikka puätt suåppum äigga kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkååʹdd nõõmeem vaaltoiʹmmneǩ, kååʹtt väldd jiõnstummuž vuâstta. Jiõnsteei âlgg iʹlmmted täättstes jiõnsted pääiʹǩstes jiijjâs kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda ǩeerjlânji leʹbe teʹlfoonin mââimõõzzâst 12 peiʹvved õuʹddel vaalin. Väʹlddvaal-luʹvddkååʹdd teʹlfoon-nââmar da addrõs käunnʼje jiõnsteeja pååʹšt mieʹldd puättam iʹlmmtõskoortâst. Jiõnsteei peäʹlest iʹlmmtõõzz vuäitt še tuejjeed jiõnsteei vaʹlljeem ooumaž.

Pääiʹǩest jiõnstem õhttvuõđâst vuäitt jiõnsted še jiõnsteeʹjin seämma täälast jälsteei âʹlddruåtthoiʹddjeei. Âʹlddruåtthoiʹddjeei jiõnstummšest âlgg iʹlmmted kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda seämmast ko iʹlmmtõõttmõõžž dommjiõnstummša tuejjeet.