Jiõnstummuš dååma

Vuäǯǯak jiõnsted õuddǩiõʹtte pääiʹǩstad, jos tuʹst odd liikkeed da toiʹmmjed lij tâʹmmet rajjtõõvvâm, što jiõk piâzz dommjânnam õuddjiõnstempäikka leʹbe vaalpeeiʹv jiõnstempäikka toolkteʹmes vaiggâdvuõđitaa.

Dommjiõnstummšest jiõnsteei päikka puätt suåppum äigga kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkååʹdd nõõmeem vaaltoiʹmmneǩ, kååʹtt väldd jiõnstummuž vuâstta. Jiõnsteei âlgg iʹlmmted täättstes jiõnsted pääiʹǩstes jiijjâs kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda ǩeerjlânji leʹbe teʹlfoonin mââimõõzzâst 12 peiʹvved õuʹddel vaalin. Väʹlddvaal-luʹvddkååʹdd teʹlfoon-nââmar da addrõs käunnʼje jiõnsteeja pååʹšt mieʹldd puättam iʹlmmtõskoortâst. Jiõnsteei peäʹlest iʹlmmtõõzz vuäitt še tuejjeed jiõnsteei vaʹlljeem ooumaž.

Pääiʹǩest jiõnstem õhttvuõđâst vuäitt jiõnsted še jiõnsteeʹjin seämma täälast jälsteei âʹlddruåtthoiʹddjeei. Âʹlddruåtthoiʹddjeei jiõnstummšest âlgg iʹlmmted kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda seämmast ko iʹlmmtõõttmõõžž dommjiõnstummša tuejjeet.