Koronapandemia da parlame'nttvaal

Eeʹjj 2023 parlame'nttvaal lie kuälmad vaal, koid jäʹrjstet Lääʹddjânnmest koronapandemia ääiʹj. Parlame'nttvaalid tååimtet epidemiavueʹjj oudldem jäʹrjstõõllmõõžživuiʹm. Vuõiggâdvuõttministeria da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel (THL) tuejjee õhttsažtuâj vaali ooudpeäʹlnn. THL ärvvtõõllmõõžži mieʹldd jiõnstummuš lij uuʹcces riisk toiʹmmjummuš. 

Vuʹvddvaalin eeʹjj 2022 da kåʹddvaalin eeʹjj 2021 jiõnstempaaiʹǩin jääʹǩǩteš määŋgpeällsaž jäʹrjstõõllmõõžžid, kooivuiʹm staaneeš jiõnstummuž koronaepidemiavueʹjjest huõlǩani. Jõs vueʹǩǩ nuʹtt kaiʹbbai, vuõiggâdvuõttministeria da THL vuäʹpste jeäʹrben vaali jäʹrjstummšest nuʹtt, što tõk lie staani tiõrvâsvuõʹtte.

Ääiʹjtässʼsa teâđ koronavirusvueʹjjest Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjamstroiʹttel neʹttseeidain. (lääddas)