Coronapandemin och riksdagsvalet

Riksdagsvalet 2023 är det tredje valet som förrättas i Finland under coronapandemin. Riksdagsvalet förrättas med de arrangemang som epidemiläget kräver. Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har ett nära samarbete inför valet. Enligt Institutet för hälsa och institutet är röstning så kallad lågriskverksamhet.

I välfärdsområdesvalet 2022 och kommunalvalet 2021 tillämpades på röstningsställena ett flertal olika arrangemang för att göra det tryggt att rösta trots coronaepidemin. Om situationen kräver det, ger justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd separata anvisningar om hur valet kan ordnas på ett hälsosäkert sätt.

Aktuell information om coronavirusläget finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.