Koronapandemia ja eduskuntavaalit

Vuoden 2023 eduskuntavaalit ovat kolmannet vaalit, jotka järjestetään Suomessa koronapandemian aikana. Eduskuntavaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Oikeusministeriö ja THL tekevät tiivistä yhteistyötä vaalien alla. THL:n arvioiden mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa. 

Aluevaaleissa vuonna 2022 ja kuntavaaleissa vuonna 2021 äänestyspaikoilla noudatettiin monipuolisia järjestelyitä, joilla turvattiin äänestämistä koronaepidemiatilanteesta huolimatta. Jos tilanne niin vaatii, oikeusministeriö ja THL ohjeistavat erikseen vaalien terveysturvallisesta järjestämisestä.

Ajantasaista tietoa koronavirustilanteesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.