Jienâstem pääihist

Tun uážuh jienâstiđ muuneeld pääihist, jis tuu naavcah jotteeđ já toimâđ láá tommit raijâšum, ete tun jieh peesâ päikkieennâm munejienâstemsajan tâi valjâpeeivi jienâstemsajan merettes vaigâdvuođâittáá.

Päikkijienâstmist jienâsteijee pááikán puátá soppum ääigi kieldâ kuávdášvaljâlävdikode nomâttem valjâtoimâolmooš, kote váldá jienâstem vuástá. Jienâsteijee kalga almottiđ jieijâs haalust jienâstiđ pääihist jieijâs kieldâ kuávdášvaljâlävdikoodán kirjálávt tâi puhelimáin majemustáá 12 peivid ovdil vaaljâid. Kuávdášvaljâlävdikode puhelinnummeer já čujottâs kávnojeh jienâsteijei poostâ peht puáttám almottâskoortâst. Jienâsteijee peeleest almottâs puáhtá toohâđ meid suu valjim olmooš.

Päikkijienâstem ohtâvuođâst puáhtá jienâstiđ meid päikkijienâsteijein siämmáá tálutuálust ässee omâhâštipšoo. Omâhâštipšoo jienâstmist kalga almottiđ kieldâ kuávdášvaljâlävdikoodán siämmást ko tahhoo almottâttâm päikkijienâstmân.