Persovntiäđui kieđâvuššâm riehtiministeriö palvâlusâin

Riehtiministeriö kieđâvuš persovntiäđuid lahâaasâtlij kenigâsvuođâidis nuávditmân tâi motomijn tiilijn almos hiäđu miäldásii pargo olášutmân tâi tuu mietâmâššáin. Tiätuvuáhádâhpalvâlusâid riehtiministeriön pyevtit staatâ tiätu- já viestâdemtekniikkuávdáš Valtori vyelihähheiguin. 

Staatârääđi kanslia västid kamerakocemist riehtiministeriö soojijn. Taas lohtâseijee tiätusyejičielgiittâs puáhtá luuhâđ staatârääđi kanslia siijđoin (suomâkielân)

Tuu vuoigâdvuođah tiätusyeje háárán

Tust lii vuoigâdvuotâ táttuđ peessâm jieijâd tiäđoid tâi jieijâd tiäđui vuoigim tâi sikkom tâi toi kieđâvuššâm raijim. Toos lasseen tust lii motomijn tábáhtusâin vuoigâdvuotâ vuástálistiđ jieijâd persovntiäđui kieđâvuššâm.

Lasetiäđuh tuu tiätusyejivuoigâdvuođâin (suomâkielân)

Ravvuuh táttum tohâmân (suomâkielân)

Tiätusyejilahâasâttem nuávdittem Suomâst kocá tiätusyejiváldálâš, www.tietosuoja.fi (suomâkielân).

Registertuállee

Oikeusministeriö/Riehtiministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto/Staatârääđi

Kirjimkonttur: kirjaamo.om(at)gov.fi 

p. 02951 50320

Tiätusyejivästideijee

Johanna Järvinen

šleđgâpostâ: tietosuojavastaava.om(at)gov.fi

p. 02951 50004