Teâđaid presideʹnttvaalin da jiõnstummšest

Suomâ aalmugjesâneh väljejeh president vaaljâst kuuđâ ive kooskâi.
Presidentvaaljâst puáhtá leđe kyehti jienâstem.

Jis ohtâ iävtukkâsâin finnee vuossâmuu jienâstmist eenâb ko pele adelum jienâin, te sun väljejuvvoo njuolgist presidentin.

Presidentvaaljâst uárnejuvvoo nubbe jienâstem, jis kihheen iävtukkâsâin ij finnii vuossâmuu jienâstmist paijeel pele jienâin.

Nubbe jienâstem uárnejuvvoo tai kyevti iävtukkâs kooskâ, kiäh finnijn vuossâmuu jienâstmist enâmustáá jienâid.

Vuossâmuš jienâstem:

Valjâpeivi lii pasepeivi 28.1.2024. 
Munejienâstem lii Suomâst 17.–23.1.2024. 
Munejienâstem olgoenâmijn lii 17.–20.1.2024.

Máhđulâš nubbe jienâstem:

Valjâpeivi lii pasepeivi 11.2.2024. 
Munejienâstem lii Suomâst 31.1.–6.2.2024. 
Munejienâstem olgoenâmijn lii 31.1.–3.2.2024.

President pargoh 

President joođeet Suomâ olgopolitiik oovtâst haldâttâssáin.

President nannee laavâid, maid ovdâskodde lii tuhhiittâm.

President noomât uáiviminister já eres ministerijd sii paargon.

Lasseen sun noomât tuámárijd já motomijd ollâ virgeulmuid.

Sun meerrid suáđist já ráávhust. President taarbâš kuittâg miärádâsân ovdâskode miettâm.

Kii uážžu jienâstiđ?

Tun puávtáh jienâstiđ presidentvaaljâst,
• jis tun lah Suomâ aalmugjeessân já
• jis tun lah tiävdám 18 ihheed majemustáá 28.1.2024.

Kiäm tun puávtáh jienâstiđ?

Piäláduvah já väljejeijeeseervih pyehtih asâttiđ iävtukkâsâid presidentvaaljân. Iävtukkâs kalga leđe Suomâst šoddâm aalmugjeessân. Presidentiävtukkâsah láá iävtukkâssân oles enâmist, te tun puávtáh jienâstiđ mon peri iävtukkâs.

Jyehi iävtukkâsâst lii jieijâs iävtukkâsnummeer. Iävtukkâsâi numereh láá uáinusist jienâstemsoojijn já jienâstemkoopist. Tun finniih iävtukkâsâin tiäđu ovdâmerkkân loostâin, televisiost já internetist.

Jienâvuoigâdvuotâalmottâs

Jis tust lii vuoigâdvuotâ jienâstiđ, te tun finniih tast pááikán reeivâ. Reeivâst láá kyehti jienâvuoigâdvuotâalmottâs.

Tun finniih jienâvuoigâdvuotâalmottâs šleđgâlâžžân, jis tun lah váldám anon Suomi.fi-palvâlus. 
Suomi.fi lii Digi- já aalmugtiätuvirgáduv palvâlus. Tun puávtáh luuhâđ tast lase čujottâsâst www.suomi.fi/viestit.

Tun puávtáh valjiđ, ete jienâstah-uv valjâpeeivi vâi muuneeld. Jis tun jienâstah valjâpeeivi,
te keejâ jienâstemsaajaad jienâvuoigâdvuotâalmottâsâst. Jis tun jienâstah muuneeld, te puávtáh jienâstiđ mon peri munejienâstemsaajeest. Jienâvuoigâdvuotâalmottâs mieldi lii luvâttâllâm 
tuu aldakuávlu munejienâstemsoojijn. 

Jienâvuoigâdvuotâalmottâs ij taarbâš väldiđ fáárun jienâstemsajan. Pijssáá, ete tust lii persovntuođâštus.

Päikkijienâstem 

Jis tun lah pyeccee tâi jienâstemsajan moonnâm já tobbeen jienâstem ličij merettes vaigâd,
te tun puávtáh jienâstiđ muuneeld päihistâd.

Almottât munejienâstmân jieijâd kieldâ kuávdášvaljâlävdikoodán majemustáá 16.1.2024 tijme 16 räi. Puhelinnummeer lii jienâvuoigâdvuotâalmottâsâst. Tun puávtáh koijâdiđ kuávdášvaljâlävdikoddeest lasetiäđuid päikkijienâstmist.

Jis presidentvaaljâst uárnejuvvoo nubbe jienâstem, te tuu päikkijienâstmân almottâttâm lii vyeimist meid nube jienâstmist.

Návt tun jienâstah muuneeld

Tun puávtáh jienâstiđ presidentvaaljâst muuneeld mon peri munejienâstemsaajeest.

Munejienâstem Suomâst lii 17.–23.1.2024. 
Munejienâstem olgoenâmijn lii 17.–20.1.2024.

Jis presidentvaaljâst uárnejuvvoo nubbe jienâstem, te tun puávtáh tast-uv jienâstiđ valjâpeeivi tâi muuneeld.

Nube vaaljâ munejienâstem Suomâst lii 31.1.–6.2.2024. 
Nube vaaljâ munejienâstem olgoenâmijn lii 31.1.–3.2.2024.

Vääldi jienâstmân fáárun koválii persovntuođâštus, ovdâmerkkân passâ, persovnkorttâ tâi vyeijimkorttâ.

Tooimâ návt munejienâstemsaajeest:

1. Čääiti persovntuođâštus valjâvirgeulmui.
Virgeolmooš täärhist tom já addel tunjin  jienâstemliipu.

2. Moonâ jienâstemkoopin.
Čääli jienâstemliipun čielgâsávt ton iävtukkâs nummeer, kiäm tun jienâstah. Ele čääli jienâstemliipun maiden muide. Iävtukkâsâi numerijd tun uáináh iävtukkâsluvâttâlmist, 
mii lii jienâstemkoopi seeinist.

3. Maacâst jienâstemliipu kaskoo tienuuvt, ete kihheen ij pyevti uáiniđ nummeer.

4. Maacâ valjâvirgeulmuu luus.
Sun stemppâlist jienâstemliipu já addel tunjin ruškis  kooveert.

5. Piejâ stemppâlistum jienâstemliipu kovertân já lijmii kooveert kiddâ.

6. Valjâvirgeolmooš táttu, ete tun vuáláčáláh luámáttuv.
Vuáláčalluin tun tähidah, ete tun lah jieš tiävdám jienâstemliipu, finnim toos stemppâl já toppim tom kovertân.

7. Loopâst virgeolmooš piäjá ruškis kooveert já 
luámáttuv fiskis vuolgâttâskovertân.

Virgeolmooš lijmee fiskis kooveert kiddâ. Vuolgâttâs toimâttuvvoo tuu päikkikieldâ kuávdášvaljâlävdikoodán.

Návt tun jienâstah valjâpeeivi

Valjâpeivi lii pasepeivi 28.1.2024.
Máhđulâš nubbe vaaljâ valjâpeivi lii pasepeivi 11.2.2024.
Valjâpeeivi jienâstemsajeh láá áávus tijme 9-20.

Tun puávtáh jienâstiđ tuš ton jienâstemsaajeest, 
mii lohá tuu jienâvuoigâdvuotâalmottâsâst.

Vääldi jienâstmân fáárun koválii persovntuođâštus, 
ovdâmerkkân passâ, persovnkorttâ tâi vyeijimkorttâ.

Tooimâ návt jienâstemsaajeest:

1. Čääiti persovntuođâštus valjâvirgeulmui.
Valjâvirgeolmooš täärhist tom, ocá tuu noomâ valjâluvâttâlmist já addel tunjin  jienâstemliipu.

2. Moonâ jienâstemkoopin.
Čääli jienâstemliipun čielgâsávt ton iävtukkâs nummeer, kiäm tun jienâstah. Ele čääli jienâstemliipun maiden muide. Iävtukkâsâi numerijd tun uáináh iävtukkâsluvâttâlmist, mii lii jienâstemkoopi seeinist.

3. Maacâst jienâstemliipu kaskoo tienuuvt, ete kihheen ij pyevti uáiniđ nummeer.

4. Maacâ valjâvirgeulmuu luus.
Sun stemppâlist jienâstemliipu.

5. Kooččât tuu stemppâlistum jienâstemliipu valjâuurnán.
 

Kiäst tun finniih iše?

Valjâvirgeulmuuh rävvejeh já išedeh tuu jienâstemsaajeest.

Jienâstemsaajeest lii meid valjâišedeijee. Tun puávtáh táttuđ suu išán jienâstemkoopin, jis tun jieh jieš paste čäälliđ iävtukkâs nummeer jienâstemliipun. 

Valjâsyeligâsvuotâ

Juáháš meerrid jieš, ete haalijd-uv jienâstiđ já kiäm jienâst. Valjâsyeligâsvuotâ uáivild tom,
ete tun jieh taarbâš muštâliđ kiässán, ete kiäm tun jienâstah. Valjâsyeligâsvuođâ tiet tun tiävdáh jienâstemliipu jienâstemkoopist.

 

Jienâst presidentvaaljâst! Návt tun vaiguttah toos,
kii hoittáá president pargoid čuávuváid kuttâ ihheed.

Taan tieđettemčálusist muštâluvvoo čielgâ anarâškielân  jienâstmist já presidentvaaljâin 2024.

Lasetiäđuid tun kaavnah čujottâsâst: www.vaalit.fi

Tun puávtáh koijâdiđ vaaljâin já jienâstmist meid riehtiministeriö palvâlemnumerist 0800 9 4770.

Tun puávtáh vuolgâttiđ koččâmušâid meid WhatsApp-viestáin numerân 050 438 8730.