Information om presidentvalet på lättläst svenska

I den här webbsidan berättar vi på lätt svenska om presidentvalet år 2024 och hur du röstar i valet. Man kan ladda ner en lättläst broschyr i pdf-format i slutet av webbsidan.

Val av republikens president 2024

Finländarna väljer president genom direkt folkval med sex års mellanrum. Presidentvalet kan ha två omgångar.

Om en kandidat får mer än hälften av rösterna i den första omgången väljs kandidaten direkt till president.

Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna ordnas en andra omgång. Kandidater är då de två som fick flest röster i den första omgången.

Valets första omgång:

Valdagen är söndagen den 28 januari 2024.
Förhandsröstning ordnas i Finland 17–23 januari 2024.
Förhandsröstning utomlands ordnas 17–20 januari 2024.

Valets andra omgång:

Valdagen är söndagen den 11 februari 2024.
Förhandsröstning ordnas i Finland 31 januari–6 februari 2024.
Förhandsröstning utomlands ordnas 31 januari–3 februari 2024.

Rösta i presidentvalet!

Genom att rösta kan du påverka  vem som är Finlands president under de kommande sex åren.

Om du har frågor om valet och röstningen kan du ringa till justitieministeriets telefonnummer 0800 9 4771. Du kan också skicka din fråga på WhatsApp till numret 050 438 8730.

Innehållet på sidan: 

Presidentens uppgifter

Vem får rösta?

Vem kan du rösta på?

Meddelande om rösträtt

Att rösta hemma

Så här röstar du på förhand

Så här röstar du på valdagen

Vem kan hjälpa dig?

Valhemligheten

Presidentens uppgifter

Presidenten leder Finlands utrikespolitik tillsammans med regeringen. Presidenten stadfäster lagar som riksdagen först har godkänt.

Presidenten utnämner statsministern och de andra ministrarna. Presidenten utnämner domare och vissa höga tjänstemän.

Presidenten besluter om krig och fred,  men riksdagen behöver godkänna presidentens beslut.

Vem får rösta?

Du får rösta i presidentvalet om

 • du är finsk medborgare
 • du har fyllt 18 år senast den 28 januari 2024.

Vem kan du rösta på?

Partier eller valmansföreningar kan ställa upp kandidater i presidentvalet. Kandidaten måste vara finsk medborgare från födseln. Presidentkandidaterna är kandidater i hela landet och du kan rösta på vilken kandidat som helst.

Varje kandidat har ett nummer. Du kan se alla kandidaternas nummer i vallokalen och i röstningsbåset. Du hittar information om kandidaterna i tidningar, på tv och på internet.

Meddelande om rösträtt

Du får ett brev hem på posten om du har rätt att rösta. Brevet innehåller två meddelanden om rösträtt, eftersom presidentvalet kan ha två omgångar.

Du får meddelandet om rösträtt elektroniskt, om du använder tjänsten Suomi.fi. Du kan läsa mer om elektroniska meddelanden på www.suomi.fi/meddelanden.

Du får välja själv om du röstar på valdagen eller om du vill rösta på förhand. Om du röstar på valdagen, ser du var du ska rösta i meddelandet om rösträtt.

Om du röstar på förhand, kan du rösta på flera ställen. I meddelandet om rösträtt finns en lista med alla ställen där du kan rösta på förhand nära ditt hem.

Du behöver inte meddelandet om rösträtt när du ska rösta. Däremot måste du ha med dig pass, identitetskort eller körkort.

Att rösta hemma

Om du är svårt sjuk eller har mycket svårt att gå ut för att rösta, kan du rösta hemma på förhand.

Anmäl att du vill rösta hemma till centralvalnämnden senast den 16 januari 2024 klockan 16. Telefonnumret finns i meddelandet om rösträtt. Du får mer information om att rösta hemma av centralvalnämnden.

Din anmälan om att rösta hemma gäller också i andra omgången av presidentvalet.

Så här röstar du på förhand:

Du kan rösta på förhand i presidentvalet  på flera platser.

 • Förhandsröstning ordnas i Finland 17–23 januari 2024. 
 • Förhandsröstning utomlands ordnas 17–20 januari 2024.

Också i den andra omgången av presidentvalet kan du rösta antingen på förhand eller på valdagen.

 • Förhandsröstning i den andra omgången ordnas i Finland 31 januari–6 februari 2024.
 • Förhandsröstning utomlands i den andra omgången ordnas 31 januari–3 februari 2024.

När du röstar ska du ha med dig ett identitetsbevis med foto alltså ditt pass, identitetskort eller körkort.

Gör så här när du röstar på förhand:

 1. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären.
  Du får en röstsedel av valfunktionären.
 2. Gå in i ett röstningsbås.
  På röstsedeln skriver du tydligt numret på den kandidat som du vill rösta på. Skriv inget annat på röstsedeln. Du kan se kandidaternas nummer på röstningsbåsets vägg.
 3. Vik ihop röstsedeln så att ingen kan se numret.
 4. Gå sedan tillbaka till valfunktionären. 
  Valfunktionären stämplar din röstsedel och ger dig ett brunt kuvert.
 5. Lägg röstsedeln i kuvertet och klistra fast kuvertet.
 6. Valfunktionären ber dig skriva ditt namn på en blankett.
  När du skriver ditt namn försäkrar du att du själv har fyllt i röstsedeln, fått en stämpel på den och lagt den i ett kuvert.
 7. Till slut lägger valfunktionären det bruna kuvertet och blanketten i ett gult kuvert.
  Valfunktionären klistrar fast det gula kuvertet, som sedan skickas till centralvalnämnden.

Så här röstar du på valdagen

Valdagen är söndagen den 28 januari 2024. 
Valdagen i den andra omgången av presidentvalet är den 11 februari 2024.
På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20.

På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som står i meddelandet om rösträtt.

Ta med dig ett identitetsbevis när du ska rösta, alltså ditt pass, identitetskort eller körkort.

Gör så här på röstningsstället:

 1. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären.
  Valfunktionären tittar på ditt identitetsbevis, letar upp ditt namn på en lista och ger dig sedan en röstsedel.
 2. Gå in i ett röstningsbås.
  På röstsedeln skriver du tydligt numret på den kandidat som du vill rösta på. Skriv inget annat på röstsedeln. Du kan se kandidaternas nummer på röstningsbåsets vägg.
 3. Vik ihop röstsedeln så att ingen kan se numret.
 4. Gå tillbaka till valfunktionären.
  Funktionären stämplar din röstsedel.
 5. Lägg din stämplade röstsedel i valurnan.

Vem kan hjälpa dig?

Valfunktionärerna hjälper dig när du ska rösta.

Det finns också ett valbiträde som hjälper till. Om du inte själv kan skriva kandidatens nummer på röstsedeln kan du be att ett valbiträde följer med dig till röstningsbåset. Du kan också välja ett eget valbiträde. Det kan till exempel vara din släkting eller vän. Valbiträdet får inte själv vara en kandidat eller närstående till en kandidat. Valbiträdet får inte berätta för någon vem du röstade på.

Valhemligheten

Du bestämmer själv om du vill rösta och vem du röstar på.

Valhemlighet betyder att du inte måste berätta för någon vem du röstar på. På grund av valhemligheten fyller du i röstsedeln i ett röstningsbås.