Tietoa presidentinvaalista selkokielellä

Tällä verkkosivulla kerrotaan selkokielellä äänestämisestä ja presidentinvaalista 2024. Pdf-muotoisen selkoesitteen voit ladata verkkosivun lopusta.

Tasavallan presidentin vaali 2024

Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein. Presidentinvaalissa voi olla kaksi äänestystä.

Jos yksi ehdokkaista saa ensimmäisessä äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet valitaan suoraan presidentiksi.

Presidentinvaalissa järjestetään toinen äänestys, jos kukaan ehdokas ei saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolia äänistä. Toinen äänestys järjestetään niiden kahden ehdokkaan välillä, jotka saivat ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä.

Ensimmäinen äänestys:

Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. 
Ennakkoäänestys on Suomessa 17.–23.1.2024. 
Ennakkoäänestys ulkomailla on 17.–20.1.2024.

Mahdollinen toinen äänestys:

Vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. 
Ennakkoäänestys on Suomessa 31.1.–6.2.2024. 
Ennakkoäänestys ulkomailla on 31.1.–3.2.2024.

Äänestä presidentinvaalissa!

Näin vaikutat siihen, kuka hoitaa presidentin tehtäviä seuraavat kuusi vuotta.

Voit kysyä vaaleista ja äänestämisestä myös oikeusministeriön palvelunumerosta 0800 9 4770.
Voit lähettää kysymyksesi myös WhatsApp-viestillä numeroon 050 438 8730.

Sivun sisältö:

Presidentin tehtävät

Kuka saa äänestää?

Ketä voit äänestää?

Äänioikeusilmoitus

Kotiäänestys

Näin äänestät ennakkoon

Näin äänestät vaalipäivänä

Keneltä saat apua?

Vaalisalaisuus

Presidentin tehtävät

Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhdessä hallituksen kanssa. Presidentti vahvistaa lait, jotka eduskunta on hyväksynyt.

Presidentti nimittää pääministerin ja muut ministerit tehtäväänsä. Lisäksi hän nimittää tuomarit ja eräät korkeat virkahenkilöt.

Hän päättää sodasta ja rauhasta. Presidentti tarvitsee kuitenkin päätökselle 
eduskunnan suostumuksen.

Kuka saa äänestää?

Voit äänestää presidentinvaalissa,

 • jos olet Suomen kansalainen ja
 • jos olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään 28.1.2024.

Ketä voit äänestää?

Puolueet ja valitsijayhdistykset voivat asettaa ehdokkaita presidentinvaaliin. Ehdokkaan täytyy olla syntyperäinen Suomen kansalainen. Presidenttiehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää ketä ehdokasta tahansa.

Jokaisella ehdokkaalla on oma ehdokasnumeronsa. Ehdokkaiden numerot ovat esillä äänestyspaikoilla ja äänestyskopissa. Saat ehdokkaista tietoa esimerkiksi lehdistä, televisiosta ja internetistä.

Äänioikeusilmoitus

Jos sinulla on oikeus äänestää, saat siitä kotiisi kirjeen. Kirjeessä on kaksi äänioikeusilmoitusta, koska presidentinvaalissa voi olla kaksi äänestystä.

Saat äänioikeusilmoituksen sähköisenä, jos olet ottanut Suomi.fi-palvelun käyttöön. Suomi.fi on Digi- ja väestötietoviraston palvelu. Voit lukea siitä lisää osoitteesta www.suomi.fi/viestit.

Voit valita, äänestätkö vaalipäivänä vai ennakkoon. Jos äänestät vaalipäivänä, katso äänestyspaikkasi äänioikeusilmoituksesta.

Jos äänestät ennakkoon, voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Äänioikeusilmoituksen mukana on luettelo lähialueesi ennakkoäänestyspaikoista.

Äänioikeusilmoitusta ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Riittää, että sinulla on henkilöllisyystodistus.

Kotiäänestys

Jos olet sairas tai sinun on kohtuuttoman vaikeaa mennä äänestyspaikalle ja äänestää siellä, voit äänestää ennakkoon kotonasi.

Ilmoittaudu kotiäänestykseen oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle viimeistään 16.1.2024 kello 16 mennessä. Puhelinnumero on äänioikeusilmoituksessa. Voit kysyä keskusvaalilautakunnalta lisätietoja kotiäänestyksestä.

Jos presidentinvaalissa järjestetään toinen äänestys, kotiäänestykseen ilmoittautumisesi on voimassa myös toisessa äänestyksessä.

Näin äänestät ennakkoon

Voit äänestää presidentinvaalissa ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

 • Ennakkoäänestys Suomessa on 17.–23.1.2024. 
 • Ennakkoäänestys ulkomailla on 17.–20.1.2024.

Jos presidentinvaalissa järjestetään toinen äänestys, voit siinäkin äänestää vaalipäivänä tai ennakkoon.

 • Toisen vaalin ennakkoäänestys Suomessa on 31.1.–6.2.2024. 
 • Toisen vaalin ennakkoäänestys ulkomailla on 31.1.–3.2.2024.

Ota äänestykseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.

Toimi näin ennakkoäänestyspaikalla:

 1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle.
  Virkailija tarkistaa sen ja antaa sinulle äänestyslipun.
 2. Mene äänestyskoppiin.
  Kirjoita äänestyslippuun selvästi sen ehdokkaan numero, jota äänestät. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta. Ehdokkaiden numerot näet ehdokasluettelosta, joka on äänestyskopin seinällä.
 3. Taita äänestyslippu keskeltä niin, että kukaan ei voi nähdä numeroa.
 4. Palaa vaalivirkailijan luokse.
  Hän leimaa äänestyslipun ja antaa sinulle ruskean kirjekuoren.
 5. Laita leimattu äänestyslippu kirjekuoreen ja liimaa kuori kiinni.
 6. Vaalivirkailija pyytää, että allekirjoitat lomakkeen.
  Allekirjoituksella vakuutat, että olet itse täyttänyt äänestyslipun, saanut siihen leiman ja sulkenut sen kirjekuoreen.
 7. Lopuksi virkailija laittaa ruskean kirjekuoren ja lomakkeen keltaiseen lähetekuoreen.
  Virkailija liimaa keltaisen kirjekuoren kiinni. Lähetys toimitetaan kotikuntasi keskusvaalilautakuntaan.

Näin äänestät vaalipäivänä

Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024.
Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.
Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki kello 9–20.

Voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka lukee äänioikeusilmoituksessasi.

Ota äänestykseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.

Toimi näin äänestyspaikalla:

 1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle. 
  Virkailija tarkistaa sen, etsii nimesi vaaliluettelosta ja antaa sinulle äänestyslipun.
 2. Mene äänestyskoppiin.
  Kirjoita äänestyslippuun selvästi ehdokkaan numero, jota äänestät. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta. Ehdokkaiden numerot näet ehdokasluettelosta, joka on äänestyskopin seinällä.
 3. Taita äänestyslippu keskeltä niin, että kukaan ei voi nähdä numeroa.
 4. Palaa vaalivirkailijan luokse.
  Hän leimaa äänestyslipun.
 5. Pudota leimattu äänestyslippusi vaaliuurnaan.

Keneltä saat apua?

Vaalivirkailijat neuvovat ja auttavat sinua äänestyspaikalla.

Äänestyspaikalla on myös vaaliavustaja. Voit pyytää hänet avuksi äänestyskoppiin, jos et itse pysty kirjoittamaan ehdokkaan numeroa äänestyslippuun. Vaaliavustajana voi toimia myös henkilö, jonka olet itse valinnut. Hän voi olla esimerkiksi omainen tai läheinen. Vaaliavustaja ei saa kuitenkaan olla ehdokas tai ehdokkaan läheinen. Vaaliavustaja ei saa kertoa kenellekään, ketä äänestit.

Vaalisalaisuus

Jokainen päättää itse, haluaako äänestää ja ketä äänestää.

Vaalisalaisuus tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä äänestät. Vaalisalaisuuden takia täytät äänestyslipun äänestyskopissa.