Diehtu válggain

Dán siidui čohkkejuvvo vuođđodiehtu sámegillii almmolaš válggain, mat leat guovlluválggat, gielddaválggat, riikkabeaivveválggat, europarlameanttaválggat ja presideanttaválga. 

Suomas doaimmahuvvojit čuovvovaš almmolaš váldegottálaš válggat: 

  • riikkabeaiveáirasiid válggat (riikkabeaivveválggat) juohke njealját jagi,  
  • dásseválddi presideantta válga (presideanttaválga) juohke guđat jagi,
  • guovllu- ja gielddaválggat oktanaga juohke njealját jagi,
  • Eurohpa parlameantta válggat (europarlameanttaválggat) juohke viđat jagi.

Válggaid lassin sáhttet doaimmahuvvot maid almmolaš jienastanvuoigatvuhtii vuođđuduvvi

  • ráđđeaddi stáhtalaš álbmotjienastemiid ja
  • ráđđeaddi gielddalaš álbmotjienastemiid. 

Sámediggeválggaid ordnema ja dieđiheami ovddasvástádus lea Sámedikkis, www.samediggi.fi 

Válggaid diehto- ja boađusbálvalusat 

Boađus- ja statistihkkabálvalusaid, mat gullet almmolaš válggaide ja daid bohtosiidda, fállet vuoigatvuođaministeriija, Statistihkkaguovddáš ja Digi- ja álbmotdiehtovirgelágádus. Válggaid bohtosat áigeguovdilastojuvvojit reálaáiggis vuoigatvuođaministeriija boađusbálvalussii. 

Liŋka vuoigatvuođaministeriija diehto- ja boađusbálvalussii (suomagillii)

Liŋka Statistihkkaguovddáža válgastatistihkaide (suomagillii)

Liŋka Digi- ja álbmotdiehtovirgelágádusa válgastatistihkaide (suomagillii)