Sms-försök i välfärdsområdesvalet 2022

I samband med välfärdsområdesvalet 2022 genomfördes för första gången i Finland ett försök där man undersöker hur en sms-påminnelse påverkar ungas valdeltagande. I försöket fick unga (18−29-åriga) röstberättigade information om tidsschemat för och rösträtten i välfärdsområdesvalet vid två olika tillfällen. Det första sms:et skickades dagen innan förhandsröstningen började och det andra dagen före valdagen. Omkring 30 000 unga röstberättigade fick sms på finska och svenska i sin telefon. Meddelandena hade också olika ordalydelser. Jämförelsegruppen, som inte fick några meddelanden, omfattade cirka 20 000 unga.

Syftet med undersökningen är att ta reda på om sms-påminnelsen ökar valdeltagandet, om sms:ets innehåll är av betydelse och om de ungas socioekonomiska bakgrund eller tidigare valdeltagande påverkar resultaten. I undersökningen användes slumpmässigt urval, dvs. deltagarna valdes ut slumpmässigt bland sådana röstberättigade i åldrarna 18–29 år vars telefonnummer var tillgängliga och vars boendekommuner hade ett elektroniskt rösträttsregister. En forskningsgrupp vid Åbo universitet och professor Janne Tukiainen, chef för forskningsgruppen, ansvarar för analysen av undersökningsmaterialet. Resultaten publiceras senare våren 2022. 

Försöket genomförs som en del av projektet Beteendevetenskaplig rådgivning vid statsrådets kansli i samarbete med justitieministeriet och Åbo universitet. 

Information om behandlingen av personuppgifter i undersökningen ”Främja unga väljares aktivitet genom sms-påminnelse”.

Ytterligare information
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 348, [email protected]
Maarit Lassander, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 037, [email protected]