Välfärdsområdesvalet

I januari hålls Finlands första välfärdsområdesval där man väljer välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsväsendet. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för dem. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige.

Vid välfärdsområdesvalet är välfärdsområdet en valkrets 

Din bostadsort bestämmer i vilket välfärdsområde du kan rösta på en kandidat. Det finns 21 välfärdsområden. Helsingforsborna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom staden även i fortsättningen ansvarar för social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors. Social- och hälsovårdsreformen gäller inte landskapet Åland.

Varför är det viktigt att rösta i välfärdsområdesvalet? 

Välfärdsområdesvalet handlar om viktiga frågor som gäller vars och ens vardag. De fullmäktigeledamöter som väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas närtjänster från och med ingången av 2023.

Hur gör jag för att rösta i välfärdsområdesvalet? 

Uppgifter om kandidaterna i välfärdsområdesvalet publiceras i informations- och resultattjänsten för val den 23 december 2021. Bekanta dig också med partiernas och kandidaternas egen valreklam.

Om du är röstberättigad, får du ett meddelande om rösträtt med posten i december. Om du har uppgett att du tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas meddelandet om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

Under förhandsröstningen kan du fritt välja röstningsstället. På valdagen den 23 januari får du rösta endast på det röstningsställe som anges i den rösträttsanmälan som du har fått med posten.

Kom ihåg att rösta i välfärdsområdesvalet!

Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022.

Den egentliga valdagen är den 23 januari 2022.