Välfärdsområdesvalet

Vid välfärdsområdesval utses välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med den 1 januari 2023. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Det föreskrivs om välfärdsområden i lagen om välfärdsområden (611/2021). Välfärdsområdesval förrättas samtidigt med kommunalval.

Vid välfärdsområdesvalet är välfärdsområdet en valkrets 

Din bostadsort bestämmer i vilket välfärdsområde du kan rösta på en kandidat. Det finns 21 välfärdsområden. Helsingforsborna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom staden även i fortsättningen ansvarar för social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors. Social- och hälsovårdsreformen gäller inte landskapet Åland.

Varför är det viktigt att rösta i välfärdsområdesvalet? 

Välfärdsområdesvalet handlar om viktiga frågor som gäller vars och ens vardag. De fullmäktigeledamöter som väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas närtjänster från och med ingången av 2023.