Aluevaalit

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen 1.1.2023 lukien. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Hyvinvointialueesta säädetään hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021). Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue 

Asuinpaikkasi määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Hyvinvointialueita on 21. Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa kaupunki. Aluevaaleja ei toimiteta myöskään Ahvenanmaan maakunnassa.

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa? 

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Käytä ääntäsi toimivien palvelujen puolesta! Hyvinvointialueen tehtäviä: Perusterveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Sosiaalihuolto, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Työikäisten palvelut, Ikääntyneiden palvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Vammaispalvelut, Oppilas- ja opiskelijahuolto, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Pelastustoimi.