Aluevaalit

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitettua sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 241/2020 vp) annettiin eduskunnalle 8.12.2020. Uudistuksessa maahan perustettaisiin 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Näillä sivuilla selostettavat tiedot perustuvat hallituksen esitykseen.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit olisivat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa olisi yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta. Aluevaalit toimitettaisiin samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitettaisiin kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei olisi hyvinvointialue eikä siellä toimitettaisi aluevaaleja.

Kukin aluevaltuusto päättäisi itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädettäisiin, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valittaisiin kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

Hyvinvointialueen asukasluku Valtuutettuja vähintään
enintään 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
yli 600 000 89