Usein kysyttyä EU-vaaleista

Sivuston sisältö:

Yleistä EU-vaaleista

Kenellä on äänioikeus?

Äänioikeus vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa on jokaisella Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024. 

Jos toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen haluaa äänestää Suomessa, hänen tulee ilmoittautua äänioikeusrekisteriin Suomessa 21.3.2024 mennessä. 

Muun EU-jäsenvaltion kuin Suomen kansalaisen ohjeet äänestäjäksi ilmoittautumisesta Suomen europarlamenttivaaleissa 2024 dvv.fi/europarlamenttivaalit

Äänioikeutettu voi samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa, joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Mistä näen, ketkä ovat ehdolla EU-vaaleissa?

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa. Tiedot ehdokkaista löytyvät vaalien tieto-ja tulospalvelusta.

Voinko äänestää valtakirjalla tai netissä?

Et voi. Äänioikeus on luovuttamaton oikeus, jota on käytettävä henkilökohtaisesti. Toistaiseksi netissä äänestämistä ei ole pidetty Suomessa tarpeeksi turvallisena.

Mikä Euroopan parlamentti on?

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos. Euroopan parlamentin jäsenet edustavat EU-kansalaisia unionin tasolla.

Mitkä ovat Euroopan parlamentin tehtävät?

Parlamentti säätää lait ja hyväksyy Euroopan unionin talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Parlamentti valvoo komissiota ja Euroopan unionin toimielimiä.

Tietoa Euroopan parlamentista europarl.europa.eu/about-parliament/fi 

Kuinka monta jäsentä parlamenttiin valitaan?

Kesäkuussa 2024 parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä. Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin 15 jäsentä.

Kuka järjestää vaalit?

Jokainen maa järjestää vaalit itse oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Lisätietoa vaalien järjestämisestä löydät parlamentin sivuilta. Suomessa ylin vaaliviranomainen on oikeusministeriö. 

Mitä tapahtuu vaalien jälkeen?

Vaaleissa ovat vastakkain kansalliset puolueet, mutta valituksi tultuaan suurin osa parlamentin jäsenistä liittyy johonkin ylikansalliseen Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään. Lisätietoa poliittisista ryhmistä europarl.europa.eu/about-parliament/fi/organisation-and-rules/organisation/political-groups 

Valituiksi tulleet parlamentin jäsenet tapaavat ensimmäisessä täysistunnossa, jossa valitaan Euroopan parlamentin uusi puhemies. Seuraavassa istunnossa parlamentti valitsee, jäsenvaltioiden valtionjohtajista koostuvan Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta, Euroopan komission uuden puheenjohtajan. Se kuulee myöhemmin komission jäsenehdokkaita ja hyväksyy koko komission jäsenten eli komissaarien kollegion.

Milloin voin äänestää?

Voit äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä.
Vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024.

Missä voin äänestää?

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, myös oman kotikuntasi ulkopuolella. Vaalipäivänä voit kuitenkin äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on mainittu äänioikeusilmoituksessa. Lisätietoa ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista löydät oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.

Voit kysyä vaaleista ja äänestämisestä myös oikeusministeriön palvelunumerosta 0800 9 4770 tai WhatsApp-viestillä numerosta 050 438 8730.

Täytyykö minun äänestää äänioikeusilmoituksessa mainitussa paikassa?

Kyllä, jos äänestät vaalipäivänä. Jos äänestät ennakkoon, voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, myös oman kotikuntasi ulkopuolella. Äänioikeusilmoitus lähetetään joko postitse tai Suomi.fi-palveluun ilmoituksesi mukaan. Lisätietoa Suomi.fi-palvelusta löydät osoitteesta suomi.fi/viestit

Miten voin äänestää ulkomailla?

Voit äänestää ennakkoon myös ulkomailla. Ennakkoäänestys järjestetään Suomen edustoissa. Ennakkoäänestyspaikat ulkomailla löydät osoitteesta oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.

Voit äänestää kirjeitse, jos asut tai oleskelet ulkomailla koko ennakkoäänestysajan ja vaalipäivän. Kirjeäänestysasiakirjat voit tilata 9.3. alkaen osoitteesta kirjeaanestys.vaalit.fi/?lang=fi

Katso myös vaalit.fi/aanestaminen-ulkomailla

Miten voin ilmoittautua kotiäänestykseen?

Voit ilmoittautua kotiäänestykseen oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.5.2024 ennen kello 16. Lisätietoa kotiäänestyksestä löydät osoitteesta vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Kuntien keskusvaalilautakuntien yhteystiedot löydät vaalit.fi/kuntien-keskusvaalilautakunnat

Olen muuttanut 19.4.2024 jälkeen. Missä äänestän?

EU-vaalien äänestyspaikka määräytyy 19.4.2024 väestörekisterissä olleiden osoitetietojesi perusteella. Mikäli muutat 19.4.2024 jälkeen, äänestyspaikka määräytyy aiemman asuinpaikan mukaisesti. Voit kuitenkin äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä Suomessa että ulkomailla.

Miten todistan henkilöllisyyteni ja mitä tarvitsen mukaan äänestyspaikalle?

Miten todistan henkilöllisyyteni äänestyspaikalla?

Sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi kuvallisella asiakirjalla, esim. poliisin myöntämällä henkilökortilla, passilla tai ajokortilla.

Voit hakea tarvittaessa lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Käykö vanhentunut henkilöllisyystodistus äänestämiseen? 

Lähtökohta on, että vaalivirkailijalle esitettävän henkilöllisyystodistuksen tulee olla voimassa. Riittävä selvitys henkilöllisyydestä on kuitenkin aina vaalivirkailijan tapauskohtaisesti arvioitavissa. Jos esimerkiksi passi on vanhentunut vähän aikaa sitten ja äänestäjä on tunnistettavissa kuvasta, se saattaa riittää henkilöllisyyden todistamiseen. Kannattaa ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi kelakortti ja muita asiakirjoja, joilla voit vahvistaa henkilöllisyytesi.

Mitä minun pitää ottaa mukaan äänestyspaikalle mennessäni?

Ota äänestyspaikalle mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti. Äänioikeusilmoitusta ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Tarvitsenko oman kynän mukaan? 

Vaalipaikalla on kyniä, mutta myös oman kynän saa ottaa mukaan.

Miten toimin äänestyspaikalla?

Voinko toimia läheiseni avustajana äänestyspaikalla?

Kyllä voit. Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, hän saa käyttää apunaan avustajaa. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilö.

Voinko ottaa lapsen mukaan äänestyspaikalle?

Pääsääntö on, että äänestyskoppiin mennään yksin. Viime kädessä vaalivirkailijat ratkaisevat asian tilanteen mukaan.

Ovatko äänestyspaikat esteettömiä?

Kuntien keskusvaalilautakunnat huolehtivat äänestyspaikkojen järjestelyistä ja esteettömyydestä.

Mitä jos unohdan ehdokkaan numeron äänestyskoppiin mennessäni?

Ehdokaslista on esillä äänestyskopissa.

Saanko uutta äänestyslippua, jos vahingoissa kirjoitan väärän numeron lappuun ja huomaa sen itse heti äänestyskopissa?

Saat uuden äänestyslipun ja vanha lippu revitään virkailijan edessä.

Mitä äänestyslippuun voi äänen lisäksi kirjoittaa?

Ehdottomasti ei mitään muuta. Äänestyslippusi voidaan mitätöidä, jos lippuun on tehty mikä tahansa muu merkintä kuin numero. Löydät vaalit.fi-sivustolta ja äänestyskopista ohjeet numeroiden kirjoittamiseen.