Röstningsställen vid riksdagsvalet

Ditt röstningsställe på valdagen anges i anmälan om rösträtt. Som bilaga till anmälan om rösträtt finns en förteckning över förhandsröstningsställen nära dig.

Du hittar de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet och utomlands i informations- och resultattjänsten för val.

Alla röstningsställen hittar du i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas karttjänst på adressen https://aanestyspaikat.fi. Du kan också få information om röstningsställena på justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771.