Information om EU-valet på lättläst svenska

I den här webbsidan berättar vi på lätt svenska om EU-valet, eller Europaparlamentsvalet, år 2024 och hur du röstar i valet. Man kan ladda ner en lättläst broschyr i pdf-format i slutet av webbsidan.

EU-valet 2024

Medborgarna i EU väljer ledamöter till Europaparlamentet.
EU-val ordnas vart femte år.

Från Finland väljs 15 ledamöter till Europaparlamentet.

EU-valet, eller Europaparlamentsvalet, ordnas samtidigt i alla EU:s medlemsländer. EU har 27 medlemsländer.

Datum för EU-valet 2024 i Finland:  

 • Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.
 • Förhandsröstning i Finland 29 maj–4 juni 2024.
 • Förhandsröstning utomlands 29 maj–1 juni 2024.

Rösta i EU-valet!

Genom att rösta påverkar du vem som representerar Finland i Europaparlamentet under de kommande fem åren.

Om du har frågor om valet och röstningen kan du också ringa till justitieministeriet på numret 0800 9 4771.

Du kan också skicka din fråga på Whatsapp till numret 050 438 8730.

Innehållet på sidan: 

Europaparlamentets uppgifter

Vem får rösta?

Vem kan du rösta på?

Meddelande om rösträtt

Att rösta hemma

Så här röstar du på förhand

Så här röstar du på valdagen

Vem kan hjälpa dig?

Valhemligheten

Europaparlamentets uppgifter

Europaparlamentet representerar medborgarna i EU.

Europaparlamentet skriver lagar tillsammans med Europeiska unionens råd.
Rådet representerar EU:s medlemsländer.

Europaparlamentet godkänner EU:s budget tillsammans med Europeiska unionens råd.

Europaparlamentet övervakar Europeiska kommissionen och Europeiska unionens byråer.

Vem får rösta?

Du får rösta i EU-valet om

 • du är 18 år eller fyller 18 år senast den 9 juni 2024 och 
 • är finsk medborgare eller 
 • om du är medborgare i ett annat EU-land och du har anmält dig till rösträttsregistret i Finland senast den 21 mars 2024.

Vem kan du rösta på?

Partier eller valmansföreningar kan ställa upp kandidater i EU-valet.
Kandidaten måste vara finsk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land men ha rösträtt i Finland.

Kandidaterna i EU-valet är kandidater i hela landet och du kan rösta på vilken kandidat som helst.

Varje kandidat har ett nummer.
Du kan se alla kandidaters nummer i justitieministeriets resultattjänst, på röstningsställena och i röstningsbåsen.

Du hittar information om kandidaterna i tidningen, på tv och på internet.

Meddelande om rösträtt

Du får ett brev hem på posten om du har rätt att rösta. 

Du får meddelandet om rösträtt elektroniskt, om du använder tjänsten Suomi.fi.
Du kan läsa mer om elektroniska meddelanden på suomi.fi/meddelanden

Du får välja själv om du röstar på förhand eller på valdagen.
Om du röstar på valdagen, ska du gå till det röstningsställe som står i ditt meddelande om rösträtt.

Om du röstar på förhand kan du rösta på flera ställen.
I meddelandet om rösträtt finns en lista på alla ställen där du kan rösta på förhand nära ditt hem.

Ta med dig ditt pass, identitetskort eller körkort till röstningsstället. 
Du behöver inte ha med dig meddelandet om rösträtt när du ska rösta.

Att rösta hemma

Om du har svårt att röra dig och det är svårt för dig att gå till röstningsstället, kan du rösta hemma på förhand.

Anmäl att du vill rösta hemma senast den 28 maj 2024 klockan 16 till centralvalnämnden. 
Centralvalnämndens telefonnummer finns i meddelandet om rösträtt. 
Du får mer information om att rösta hemma av centralvalnämnden. 

Så här röstar du på förhand

Du kan rösta på förhand i EU-valet på flera platser. 

 • Förhandsröstning ordnas i Finland 29 maj–4 juni 2024.
 • Förhandsröstning utomlands ordnas 29 maj–1 juni 2024.

När du röstar ska du ha med dig ett identitetsbevis med foto, alltså ditt pass, identitetskort eller körkort.

Gör så här när du röstar på förhand:

 1. Visa ditt identitetsbevis för valfunktionären.
  Du får en röstsedel av valfunktionären.
 2. Gå in i ett röstningsbås. 
  På röstsedeln skriver du tydligt numret på den kandidat som du vill rösta på.
  Skriv inget annat på röstsedeln.
  Du kan se kandidaternas namn och nummer på röstningsbåsets vägg. 
 3. Vik ihop röstsedeln så att ingen kan se numret. 
 4. Gå sedan tillbaka till valfunktionären. 
  Valfunktionären stämplar din röstsedel och ger dig ett brunt kuvert. 
 5. Lägg röstsedeln i kuvertet och klistra fast kuvertet.
 6. Valfunktionären ber dig skriva ditt namn på en blankett. 
  När du skriver ditt namn intygar du att du själv skrivit numret på röstsedeln, fått en stämpel på den och lagt den i ett kuvert. 
 7. Till slut lägger valfunktionären det bruna kuvertet och blanketten i ett gult kuvert.
  Valfunktionären klistrar fast det gula kuvertet, som sedan skickas till centralvalnämnden.

Så här röstar du på valdagen

Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.
På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20.

På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som står i ditt meddelande om rösträtt.

Ta med dig ett identitetsbevis när du ska rösta, alltså ditt pass, identitetskort eller körkort.

Gör så här när du röstar: 

 1. Visa ditt identitetsbevis för valfunktionären.
  Valfunktionären letar upp ditt namn på en lista och ger dig sedan en röstsedel. 
 2. Gå in i ett röstningsbås.
  På röstsedeln skriver du tydligt numret på den kandidat som du vill rösta på. Skriv inget annat på röstsedeln.
  Du kan se kandidaternas namn och nummer på röstningsbåsets vägg.
 3. Vik ihop röstsedeln så att ingen kan se numret. 
 4. Gå tillbaka till valfunktionären. 
  Valfunktionären stämplar din röstsedel.
 5. Lägg din stämplade röstsedel i valurnan.

Vem kan hjälpa dig?

Valfunktionärerna hjälper dig när du ska rösta.

Det finns också ett valbiträde i vallokalen som kan hjälpa. 

Du kan be valbiträdet hjälpa dig i röstningsbåset, om du inte själv kan skriva på röstsedeln.

Du kan också välja ett eget valbiträde.  
Det kan vara din släkting eller din vän. 
Valbiträdet får inte själv vara kandidat i valet eller ha en familjemedlem som är kandidat.

Valbiträdet får inte berätta för någon annan vem du röstade på.

Valhemligheten

Du bestämmer själv om du vill rösta och vem du röstar på.

Valhemlighet betyder att du inte måste berätta för någon vem du röstar på. 

För att skydda valhemligheten fyller du i röstsedeln i röstningsbåset.