Aluevaalien 2022 tekstiviestikokeilu

Aluevaalien 2022 yhteydessä toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa kokeilu, jossa tarkasteltiin tekstiviestimuistutuksen vaikutuksia nuorten äänestysaktiivisuuteen. Kokeilussa viestittiin satunnaisesti valituille 18−29-vuotiaille äänioikeutetuille aluevaalien aikatauluista ja äänioikeudesta kahteen otteeseen. Ensimmäinen viesti lähetettiin päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista ja toinen päivää ennen varsinaista vaalipäivää. Noin 30 000 nuorta äänioikeutettua sai puhelimeensa tekstiviestin suomeksi ja ruotsiksi. Viesteissä oli myös erilaisia sanamuotoja. Vertailuryhmässä, joka ei saanut viestiä, oli noin 20 000 nuorta.

Tekstiviestin saaneet nuoret äänestivät hieman enemmän kuin verrokkiryhmän nuoret. Äänestysaktiivisuus kasvoi viestin saaneilla noin yhdellä prosenttiyksiköllä 32 prosenttiin. Yhtä suuri vaikutus havaittiin myös viestin saaneiden nuorten kanssa samassa kotitaloudessa asuvien äänestysaktiivisuudessa. 

Tekstiviestin vaikutus oli suhteellisesti suurempi niillä nuorilla, jotka äänestävät harvemmin. Myös nuorten äänestäjien aktiivisuus suhteessa vanhempiin äänestäjäryhmiin nousi. Tekstiviestikokeilulla pystyttiin siis kaventamaan vinoumia sekä ikäryhmien välisessä että ikäryhmän sisäisessä äänestysaktiivisuudessa.

Nuorille lähetettyjen viestien sisällössä käytettiin kolmea eri versiota, sillä myös sisällön vaikuttavuutta haluttiin arvioida. Yksinkertainen viesti aktivoi nuoria äänestämään hieman muita viestejä tehokkaammin.

Vastaavanlaisia tekstiviestimuistutuksia on kokeiltu viime vuosina onnistuneesti myös Tanskassa ja Norjassa. Molemmissa maissa äänestysaktiivisuus kasvoi tekstiviestien avulla.

Tutkimuksessa käytettiin satunnaisotantaa, eli osallistujat poimittiin 18−29-vuotiaista äänioikeutetuista, joille oli saatavilla puhelinnumero, ja joiden asuinkunnissa oli käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri. Tutkimusaineiston analyysista vastasi Turun yliopiston tutkimusryhmä ja tutkimusryhmän johtaja, professori Janne Tukiainen. 

Kokeilu toteutettiin osana valtioneuvoston kanslian Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -hanketta yhteistyössä oikeusministeriön ja Turun yliopiston kanssa.

Muistio: Aluevaalien tekstiviestikokeilu
Working paper: Who is mobilized to vote by short text messages? Evidence from a nationwide field experiment with young voters
Tietoa henkilötietojen käsittelystä ”Nuorten äänestäjien aktiivisuuden tukeminen tekstiviestimuistutuksella” –tutkimuksessa 

Lisätietoja:
Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa, erityisasiantuntija, PsT Maarit Lassander, p. 0295 160 037, [email protected], valtioneuvoston kanslia
professori Janne Tukiainen, p. 050 308 3620, [email protected], Turun yliopisto
yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, [email protected], p. 0295 150 348, oikeusministeriö