Aluevaalien 2022 tekstiviestikokeilu

Aluevaalien 2022 yhteydessä toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa kokeilu, jossa tarkastellaan tekstiviestimuistutuksen vaikutuksia nuorten äänestysaktiivisuuteen. Kokeilussa viestittiin nuorille (18−29-vuotiaille) äänioikeutetuille aluevaalien aikatauluista ja äänioikeudesta kahteen otteeseen. Ensimmäinen viesti lähetettiin päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista ja toinen päivää ennen varsinaista vaalipäivää. Noin 30 000 nuorta äänioikeutettua sai puhelimeensa tekstiviestin suomeksi ja ruotsiksi. Viesteissä oli myös erilaisia sanamuotoja. Vertailuryhmässä, joka ei saanut viestiä, oli noin 20 000 nuorta.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, lisääkö tekstiviestimuistutus äänestysaktiivisuutta, onko viestin sisällöllä merkitystä, ja onko nuoren sosioekonomisella taustalla tai aikaisemmalla äänestysaktiivisuudella vaikutusta tuloksiin. Tutkimuksessa käytettiin satunnaisotantaa, eli osallistujat poimittiin 18−29-vuotiaista äänioikeutetuista, joille oli saatavilla puhelinnumero ja joiden asuinkunnissa oli käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri. Tutkimusaineiston analyysista vastaa Turun yliopiston tutkimusryhmä ja tutkimusryhmän johtaja, professori Janne Tukiainen. Tulokset julkaistaan myöhemmin keväällä 2022. 

Kokeilu toteutetaan osana valtioneuvoston kanslian Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -hanketta yhteistyössä oikeusministeriön ja Turun yliopiston kanssa. 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä ”Nuorten äänestäjien aktiivisuuden tukeminen tekstiviestimuistutuksella” -tutkimuksessa.

Lisätietoja
yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, p. 0295 150 348, [email protected]
erityisasiantuntija Maarit Lassander, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 16 0037, [email protected]