SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi

Yleisissä vaaleissa kirjeäänestysasiakirjat tilanneiden henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö, [email protected]

Oikeusministeriön tietosuojavastaavan tavoittaa sähköpostiosoitteesta [email protected]. Ensisijaisesti yhteydenotot kirjeäänestysasiakirjat tilanneiden henkilötietojen käsittelyyn liittyen kannattaa osoittaa vaalien sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoituksena on kirjeäänestyksen järjestäminen.

Oikeusperuste:

Tietosuoja-asetus 6 artikla 1c (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi)

Vaalilaki (714/1998) 66 c §

Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Kirjeäänestäjästä kerätään etunimi ja sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero sekä se ulkomailla oleva osoite, johon kirjeäänestysasiakirjat halutaan lähetettävän.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauksesta kerätään sähköpostiosoite, jos sellainen on ilmoitettu.

Sähköisen tilausjärjestelmän käytöstä kerätään IP-osoite ja selaimen tunnistetiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietojen käsittelijänä toimii Oikeusrekisterikeskus ja sen kirjeäänestystä varten käyttämät alihankkijat.

Muita tietoja kuin henkilötunnuksia voidaan luovuttaa myös julkisuuslain (621/1999) mukaisesti vaalipäivän äänestyksen päätyttyä.

Tietoja voidaan luovuttaa lisäksi poliisille rikosten selvittämiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Vaalilain 66 c §:n mukaan tilauspalveluun sisältyvät henkilötiedot hävitetään, kun vaalien tulos on tullut lainvoimaiseksi.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tiedot ovat fyysisesti ja sähköisesti suojatussa ympäristössä. Järjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia käyttötarpeiden mukaisesti. Tietojen käsittelystä muodostetaan loki.

Mistä henkilötiedot on saatu?

Tiedot kerätään kirjeäänestysasiakirjojen tilauksen yhteydessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin tietoihin ottamalla yhteyttä oikeusministeriön kirjaamoon sähköisesti ([email protected]), kirjeitse (postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto) tai henkilökohtaisesti (käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki). Saadaksesi tiedot sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi ja siten osoittaa oikeutesi tietojesi tarkastamiseen.

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus tai virhe, voit pyytää sen oikaisemista. Yksilöithän pyynnössäsi, mikä tieto on käsityksesi mukaan virheellinen, millä perusteella, ja miten tietoa tulisi muuttaa. Voit myös pyytää henkilötietojesi täydentämistä, jos ne ovat mielestäsi puutteelliset.

Jos olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä oikeusministeriön kirjaamoon. Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.