KIRJEÄÄNESTYSMATERIAALIEN TILAAMINEN:

1. Koska ja miten kirjeäänestysmateriaalin voi tilata? Milloin materiaali on viimeistään tilattava?

 • Kirjeäänestysmateriaalin tilauspalvelu aukeaa kolme kuukautta ennen vaalipäivää. Tilaus on tehtävä kirjallisesti oikeusministeriön vahvistamalla lomakkeella. Materiaalitilaus on helpoin tehdä käyttäen sähköistä tilausjärjestelmää, joka avataan kolme kuukautta ennen vaaleja. Linkki tilausjärjestelmään löytyy kirjeäänestys-sivulta, kun tilausjärjestelmä on avattu.
 • Vaihtoehtoisesti voit lähettää samalta internetsivulta löytyvän materiaalin tilauslomakkeen sähköpostitse kirjeäänestyksen asiakaspalvelun osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Oikeusministeriön kirjeäänestyksen asiakaspalvelu, Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 Hämeenlinna, Finland.
 • Tilauksen tekemiselle ei ole varsinaista takarajaa, mutta äänioikeutetun on huolehdittava siitä, että hän tilaa kirjeäänestysmateriaalin siten hyvissä ajoin, että kirjeääni ehtii oikean kunnan keskusvaalilautakunnalle vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19. Muussa tapauksessa kirjeäänestys jätetään lain mukaan ottamatta huomioon.  
 • Kirjeäänestysmateriaalia ei voi tilata puhelimitse.

2. Voinko tilata kirjeäänestysmateriaalin eri osoitteeseen tai maahan, jossa asun?

 • Materiaalin voi lähtökohtaisesti tilata mihin osoitteeseen tahansa Suomen ulkopuolella. Osoitteen ei tarvitse olla kotiosoite, vaan se voi olla myös esimerkiksi sellaisen hotellin osoite, jossa majoitut vaalien aikaan. Tärkeintä on, että materiaali tilataan osoitteeseen, josta saat ne ajoissa.
 • Kirjeäänestysmateriaalia ei voi tilata Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

3. Voiko joku avustaa minua kirjeäänestysmateriaalin tilaamisessa?

 • Kirjeäänestysmateriaali on mahdollista tilata toisen äänioikeutetun puolesta, jos hän sitä pyytää. Tällöin tilauslomakkeelle täytetään avustettavan äänioikeutetun henkilötiedot.

4. Voinko tilata samalla tilauslomakkeella kirjeäänestysmateriaalit useammalle äänioikeutetulle?

 • Yhdelle tilauslomakkeelle tulee täyttää yhden äänioikeutetun tiedot. Siten samalla tilauslomakkeella ei ole mahdollista tilata kirjeäänestysmateriaaleja useammalle. Jos haluat tilata materiaalit useille äänioikeutetuille, sinun tulee täyttää tilauslomake kunkin osalta erikseen.

5. Mistä tiedän, tuliko tilaus perille? Jos epäilen, että tilaus ei onnistunut, voinko tilata materiaalin uudelleen samaan osoitteeseen?

 • Jos olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi tilauksen yhteydessä, saat tilausvahvistuksen sähköpostitse. Jos tilausvahvistusta ei kuulu, kannattaa varmuuden vuoksi tarkistaa sähköpostin roskapostilaatikko.
 • Jos materiaali ei saavu postissa kohtuullisessa ajassa, ole yhteydessä asiakaspalveluun. Voit myös tarvittaessa tehdä uuden tilauksen.
 • Otathan kuitenkin huomioon, että kirjeäänesi tulee olla perillä äänioikeuskuntasi keskusvaalilautakunnassa vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19.

6. Mitä, jos asun sellaisessa maassa, johon posti ei kulje Suomesta?

 • Voi olla, että kirjeitse äänestäminen ei silloin ole mahdollista, koska materiaalia ei saada kuljetettua perille.

7. Tilausjärjestelmä ei toimi, mitä teen?

 • Jos tilausjärjestelmä ei toimi esim. teknisten syiden vuoksi, ota yhteyttä asiakaspalveluun, joka voi selvittää toimimattomuuden syitä.
 • Tilauksen voi tehdä myös  siten, että lataa kirjeäänestys-sivulta tilauslomakkeen ja lähettää sen asiakaspalveluun joko sähköpostitse tai kirjepostina (katso yhteystiedot 1 kysymyksen kohdalta).
 • Tilauslomakkeen voi pyytää myös suoraan asiakaspalvelusta sähköpostitse.

8. Maksaako kirjeäänestysmateriaalien tilaus?

 • Tilauspalvelun käyttö ja materiaalin tilaaminen ovat maksuttomia äänioikeutetulle. Oikeusministeriö vastaa kustannuksista, joita syntyy materiaalin lähettämisestä äänioikeutetulle ulkomaiseen osoitteeseen.
 • Asiakaspalvelun puhelinnumeroihin soittamisen hinta riippuu asiakkaan omasta liittymästä ja siitä, mistä hän soittaa. Hinta on sama kuin jos soittaisi suomalaiseen lankapuhelinnumeroon. Sähköpostiyhteydenotto asiakaspalveluun on maksuton.
 • Äänestäjä vastaa itse kirjeäänestysasiakirjojen palauttamisesta Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle. Tämä tarkoittaa, että äänestäjä maksaa kuoren postimaksun. Kirjeäänen voi halutessaan lähettää myös kirjattuna kirjeenä tai kuriiripalvelua käyttäen.

9. Saanko jostain selville, onko kirjeäänestysmateriaalilähetys matkalla? Kuinka kauan lähetys kestää?

 • Jos olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi tilauksen yhteydessä, saat tilausvahvistuksen sähköpostitse. Jos olet tästäkin huolimatta edelleen epävarma siitä, onko kirjeäänestysmateriaalit lähetetty, voit tiedustella asiaa asiakaspalvelusta.
 • Kirjeäänestysmateriaali lähetetään Suomesta ykkösluokan kirjepostina (Priority). Kirjeiden toimitusajat vaihtelevat riippuen siitä, mihin maahan materiaali on tilattu. Keskimääräisiin toimitusaikoihin maittain voi tutustua Postin sivuilla. On syytä tiedostaa, että nykyisestä maailmantilanteesta johtuen postin kuljetuksissa on poikkeustilanteita eräiden maiden osalta. Niihin maihin, joihin posti ei koronatilanteen vuoksi poikkeuksellisesti kulje, kirjeäänestysmateriaalit voidaan lähettää kuriiritse.
 • Yksittäisten kirjeiden kulkua ei kuitenkaan ole mahdollista seurata.
 • Jos materiaali ei ole saapunut perille kohtuullisessa ajassa maantieteellinen sijainti huomioiden, kannattaa harkita uuden tilauksen tekemistä.

10. Jos olen jo tilannut kirjeäänestysmateriaalin, mutta haluaisin sittenkin äänestää edustustossa, onko se edelleen mahdollista?

 • Kirjeäänestysmateriaalin tilaaminen ei vielä estä äänestämästä edustustoissa tai niiden toimipaikoissa taikka muissa äänestyspaikoissa. Jos kuitenkin olet jo lähettänyt kirjeäänesi Suomeen, et enää voi äänestää uudestaan. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa käytössään yksi ääni. Useammin kuin kerran äänestäminen on säädetty laissa rangaistavaksi.
 • Saamasi kirjeäänestysmateriaalit on hyvä hävittää, jos päätätkin kirjeäänestyksen sijasta äänestää edustustossa tai muussa äänestyspaikassa.
 • Kun edustustojen ennakkoäänestysajat ovat tiedossa, ne löytyvät oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalvelusta.

11. Voinko tilata kirjeäänestysmateriaalin useampiin vaaleihin samaan aikaan?

 • Jos samana päivänä tai alle kolmen kuukauden välein järjestetään useammat vaalit, kirjeäänestysmateriaalin tilaaminen eri vaaleihin on mahdollista samaan aikaan.
 • Sinun on kuitenkin ensinnä varmistuttava siitä, että olet äänioikeutettu kaikissa niissä vaaleissa, joiden kirjeäänestysmateriaalin haluat tilata.
 • Kaikkia vaaleja varten on oma tilauslomake ja kunkin vaalin materiaali lähetetään äänioikeutetulle omassa kuoressaan.

 

ÄÄNESTÄMINEN KIRJEITSE

12. Mistä tiedän, onko minulla äänioikeus vaaleissa?

 • Sinun tulee ennen tilaamista varmistaa, että olet äänioikeutettu niissä vaaleissa, joihin tilaat kirjeäänestysmateriaalin.
 • Kaikki 18-vuotiaat Suomen kansalaiset, myös ulkomailla vakituisesti asuvat, ovat äänioikeutettuja presidentinvaalissa ja eduskuntavaaleissa. He ovat äänioikeutettuja myös Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa, jos he eivät ole ilmoittautuneet asuinmaansa europarlamenttivaalien vaaliluetteloon.
 • Sen sijaan alue- ja kuntavaaleissa ovat äänioikeutettuja vain ne 18-vuotiaat henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa. Vakituisesti ulkomailla asuvilla ei siis ole äänioikeutta alue- ja kuntavaaleissa.
 • Lisätietoa äänioikeudesta vaalit.fi-sivuilla. Jos olet epävarma, onko sinulla äänioikeutta tulevissa vaaleissa, voit tiedustella asiaa vaalipalvelupuhelimesta tai Digi- ja väestötietovirastosta.

13. En ole saanut äänioikeusilmoitusta (ilmoituskortti), voinko silti äänestää kirjeitse?

 • Äänioikeusilmoitus lähetetään noin kuukausi ennen vaaleja niille äänioikeutetuille, joiden ajantasainen osoite on Suomen väestötietojärjestelmässä. Kirjeäänestykseen ei tarvita äänioikeusilmoitusta. Siitä käy kuitenkin ilmi sen kunnan keskusvaalilautakunnan osoite, jonne kirjeäänestysasiakirjat pitää lähettää.
 • Jos olet epävarma, oletko äänioikeutettu tulevissa vaaleissa, voit olla yhteydessä vaalipalvelupuhelimeen (yhteystiedot kohdassa 20) tai Digi- ja väestötietovirastoon.

14. Miten selvitän oman vaalipiirini ja ehdokkaani numeron?

 • Eduskuntavaaleissa sinun tulee ensin tietää oma koti- ja väestökirjanpitokuntasi (katso kysymys 15) ja se, mihin vaalipiiriin se kuuluu. Kussakin vaalipiirissä on omat ehdokkaat ja voit äänestää vain oman vaalipiirisi ehdokasta.  Vaalipiiri mainitaan äänioikeusilmoituksessa (ilmoituskortti), joka lähetetään noin 40 päivää ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuille, joiden ajantasaiset yhteystiedot ovat Suomen väestötietojärjestelmässä. Jos et ole saanut äänioikeusilmoitusta, voit tiedustella vaalipiiriäsi vaalipalvelupuhelimesta, tai Digi- ja väestötietovirastosta.
 • Presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa, joten näissä vaaleissa voit äänestää ketä ehdokasta tahansa.
 • Ehdokasnumerot päätetään presidentinvaalin osalta 38 päivää ennen vaaleja ja muiden vaalien osalta 31 päivää ennen vaaleja. Ehdokasnumerot löytyvät oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalvelusta
 • Ehdokasnumeroita voi selvitellä myös suomalaisista tiedotusvälineistä sekä ehdokkaiden ja puolueiden nettisivuilta.

15. Miten selvitän alue- ja kuntavaaleissa oman kuntani ja hyvinvointialueeni sekä ehdokkaani?

 • Alue- ja kuntavaaleissa sinun tulee tietää kotikuntasi ja se, mihin hyvinvointialueeseen se kuuluu. Aluevaaleissa kullakin hyvinvointialueella on omat ehdokkaat ja voit äänestää vain oman hyvinvointialueesi ehdokasta. Vastaavasti kuntavaaleissa kussakin kunnassa on omat ehdokkaat ja voit äänestää vain oman kotikuntasi ehdokasta. Hyvinvointialue ja kunta mainitaan äänioikeusilmoituksessa (ilmoituskortti), joka lähetetään noin 40 päivää ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuille, joiden ajantasaiset yhteystiedot ovat Suomen väestötietojärjestelmässä. Jos et ole saanut äänioikeusilmoitusta, voit tiedustella hyvinvointialuettasi ja kuntaasi vaalipalvelupuhelimesta tai Digi- ja väestötietovirastosta.
 • Ehdokasnumerot päätetään alue- ja kuntavaalien vaalien osalta 31 päivää ennen vaaleja. Ehdokasnumerot löytyvät oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalvelusta. Ota huomioon, että ehdokkaalla, joka on ehdolla sekä aluevaaleissa että kuntavaaleissa, on eri ehdokasnumero aluevaaleissa ja eri ehdokasnumero kuntavaaleissa.
 • Ehdokasnumeroita voi selvitellä myös suomalaisista tiedotusvälineistä sekä ehdokkaiden ja puolueiden nettisivuilta.

16.  Miten selvitän oikean kunnan keskusvaalilautakunnan ja sen osoitteen?

 • Kirjeäänestysasiakirjat tulee lähettää oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle. 
 • Ulkosuomalaisen eli vakituisesti ulkomailla asuvan väestökirjanpitokunta on puolestaan se kunta, joka viimeksi oli hänen kotikuntansa Suomessa. Jos ulkosuomalaisella ei ole ollut kotikuntaa Suomessa, hänen väestökirjanpitokuntansa määräytyy äidin, isän tai puolison koti- tai väestökirjanpitokunnan mukaan. Jos kunta ei enää kuulu Suomen alueeseen, äänioikeusrekisteriin merkitään kunnaksi Helsinki. 
 • Jos ajantasaiset yhteystietosi ovat Suomen väestötietojärjestelmässä, sinulle postitetaan noin kuukausi ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta, josta oikea kunnan keskusvaalilautakunta ilmenee. Omaa äänioikeuskuntaa voi tiedustella myös vaalipalvelupuhelimesta, tai Digi- ja väestötietovirastosta.

17. Koska voin lähettää kirjeäänen ja koska se tulee viimeistään lähettää?

 • Äänestämistä varten sinun tulee tietää oman ehdokkaasi ehdokasnumero. Presidentinvaalin ehdokasnumerot päätetään 38 päivää ennen vaaleja ja muiden vaalien ehdokasnumerot päätetään 31 päivää ennen vaaleja. Tämän jälkeen voit äänestää ja lähettää kirjeäänesi Suomeen.
 • Takarajan kirjeäänen lähettämiselle asettaa se, että kirjeäänten on oltava asianomaisen kunnan keskusvaalilautakunnassa vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19. Postinkulun nopeudesta ei välttämättä aina ole varmuutta, joten kannattaa toimia ajoissa. Suuntaa antaviin toimitusaikoihin maittain voi tutustua Postin sivuilla.  Varmista aina erikseen kulkunopeus valitulle palvelulle lähtömaan postista tai kuriiriyhtiöltä.

18. En luota paikalliseen postiin, voinko lähettää kirjeääneni muulla tavoin?

 • Voit halutessasi käyttää myös kuriiripalvelua kirjeäänen palautukseen. Sen sijaan esimerkiksi kaverin kuljetettavaksi kirjeääntä ei voi antaa, koska lähetekuoressa täytyy olla postileima tai muu merkintä, josta käy ilmi, että kuori on lähetetty ulkomailta.

19. Mistä saan selville, onko kirjeääneni saapunut perille?

 • Voit lähettää kirjeäänesi omalla kustannuksella kirjattuna kirjeenä tai kuriiripalvelua käyttäen, jolloin pystyt seuraamaan pääsääntöisesti kirjeen toimitusta. Kirjaamattomien kirjeiden kulkua ei ole mahdollista seurata.
 • Kunnan keskusvaalilautakunta tietää varmuudella vasta juuri ennen vaalipäivää, kenen kirjeäänet ovat tulleet perille, joten kirjeäänen uudestaan lähettäminen tai äänestäminen ennakkoon ei ole enää mahdollista.

MUUTA

20. Lisätietoja kirjeäänestyksestä

 • Yleistä tietoa kirjeäänestyksestä löytyy kirjeäänestyssivuilta.
 • Lisätietoa kirjeäänestysmateriaalin tilaamisesta saat vaalipalvelupuhelimesta, joka toimii samalla kirjeäänestyksen asiakaspalveluna, arkisin klo 08.00–16.00, puh. +358 (0) 800 9 4770 (suomeksi) ja +358 (0) 800 9 4771 (ruotsiksi).
 • Tarvittava ohjeistus kirjeäänestysasiakirjojen täyttämiseen tulee materiaalitilauksen mukana. Ohjeet on hyvä lukea huolella läpi.

21. Onko kirjeäänestykseen liittyen englanninkielisiä ohjeita tai materiaalia?

 • Kirjeäänestysmateriaali on suomeksi ja ruotsiksi lukuun ottamatta kirjeäänestyksen lähetekirjeessä olevaa kohtaa todistajien vakuutuksesta, joka on myös englanniksi. Lisätietoa kirjeäänestyksestä ja kirjeäänestyksen toimittamisen opastusvideo löytyvät englanninkieliseltä kirjeäänestyssivulta.

22. Miten vaalisalaisuus toteutuu kirjeäänestyksessä?

 • Kirjeäänestyksessä vastaat itse äänestäjänä vaalisalaisuuden ja vaalivapauden säilymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että et saa esimerkiksi näyttää kenellekään muulle äänestyslippuun tekemääsi merkintää. Turkoosi vaalikuori toimii kirjeäänestyksessä vaaliuurnana, joka suljettuna säilyttää vaalisalaisuuden.
 • Kirjeäänestyksen todistajat allekirjoittavat kirjeäänestyksen lähetekirjeessä olevan vakuutuksen siitä, että äänestäjä on äänestänyt vaalisalaisuuden säilyttäen ja niin, ettei hänen vaalivapauttaan ole loukattu.
 • Kunnan keskusvaalilautakunta avaa saapuneet kirjeäänestyksen lähetekuoret ja tekee lähetekirjeen perusteella äänioikeusrekisteriin merkinnän siitä, että äänioikeutettu on käyttänyt äänioikeutensa. Tämän jälkeen lähetekirjeet ja äänestysliput sisältävät vaalikuoret erotetaan toisistaan, eikä yksittäinen ääni ole enää yhdistettävissä lähettäjän tietoihin.

23. Mistä saan selville suomalaisen henkilötunnukseni?

24. Voinko antaa palautetta tilausjärjestelmään tai vaaleihin liittyen?