Kuávluvaaljah 

Kuávluvaaljâin väljejuvvojeh kuávlustiivrah pyereestvaijeemkuávloid, moi ovdâsvástádâsâst lii sosiaalhuolâttâs, tiervâsvuođâhuolâttâs já kááijumtooimâ ornim 1.1.2023 rääjist. Kuávluvaaljah toimâttuvvojeh siämmáá-áigásávt kieldâvaljâiguin neelji ive kooskâi.

Kuávluvaaljâi valjâpirrâdâhhân lii pyereestvaijeemkuávlu 

Tuu aassâmsaje miäruštâl, ete mon pyereestvaijeemkuávlu iävtukkâs tun puávtáh jienâstiđ. Pyereestvaijeemkuávluh láá 21. Helsigliih iä jienâst kuávluvaaljâin, tastko Helsigist sosiaal- já tiervâsvuođâhuolâttâsâst sehe kááijumtooimâst västid kaavpug. Meid Åland eennâmkoddeest iä tooimât kuávluvaaljâid.

Pyereestvaijeemkuávlu alemuu meridemvääldi kiävttá kuávlustivrâ, mon jesâneh já värijesâneh väljejuvvojeh kuávluvaaljâin. 

Jienâstem kuávluvaaljâin

Kuávluvaaljâin lii koččâmuš tehálijn, jyehi ulmuu aargân kyeskee aašijn. Kuávluvaaljâin puáhtá jienâstiđ já asâttuđ iävtukkâssân koččâmušâst orroo pyereestvaijeemkuávlu jyehi olesahasâš ässee. Iävtukkâsâid kuávluvaaljâin pyehtih asâttiđ piäládâhregisterân merkkejum piäláduvah já väljejeijeeseervih.