Ovdâskoddevaaljah pasepeeivi 2.4.2023

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2023 9.30
Tiedote

Ovdâskoddevaaljah toimâttuvvojeh cuáŋuimáánu 2. peeivi 2023. Vaaljâin jienâvuoigâdvuođâliih Suomâ aalmugjesâneh väljejeh 200 aalmugovdâsteijed nelji ive pištee valjâpajan.

Ovdâskoddevaaljâi várás Suomâ lii juohhum 13 valjâpirrâdâhân. Valjâpirrâduvâi mield valjimnáál aalmugovdâsteijei meeri sorjo tast, ete mii lii valjâpirrâduvâst ässee Suomâ aalmugjesânij lohomeeri kuttâ mánuppaje ovdil vaaljâid. Åland valjâpirrâduvâst väljejuvvoo kuittâg ain ohtâ aalmugovdâsteijee.

Jyehi Suomâ aalmugjesânist, kote majemustáá valjâpeeivi tiävdá 18 ihheed, lii vuoigâdvuotâ jienâstiđ ovdâskoddevaaljâin. Almottâs jienâvuoigâdvuođâst lii puáttám Digi- já aalmugtiätuvirgáduvâst jo-uv reivân pááikán tâi šleđgâlávt Suomi.fi-palvâlusân. Almottâs vuolgâttui šleđgâlávt sijjân, kiäh láá tiilám virgeomâhâštiäđáttâsâid Suomi.fi-palvâlusân.

Jienâvuoigâdvuotâalmottâsân lii merkkejum valjâpeeivi jienâstemsaje. Lahtosin lii meid luvâttâllâm jieijâs valjâpirrâduv munejienâstemsoojijn.

Ovdâskoddevaaljâin puáhtá jienâstiđ jo-uv valjâpeeivi pasepeeivi 2.4. tâi muuneeld munejienâstemääigi 22.–28.3. Jienâstiđ puáhtá tuš ulmuu, kote lii iävtukkâssân jienâsteijee jieijâs valjâpirrâduvâst. Jieijâs valjâpirrâdâh muštâluvvoo jienâvuoigâdvuotâalmottâsâst.

Jienâsteijee kalga čäittiđ čielgiittâs jieijâs persovnvuođâst nuuvt valjâpeeivi jienâstmist ko munejienâstmist-uv. Persovnvuođâ puáhtá tuođâštiđ virgálii koválii äššikirjijn, tego vyeijimkorttáin tâi poolis mieđettem persovnkorttáin já passijn.

Munejienâstem päikkienâmist já olgoenâmijn

Jienâvuoigâdvuođâlâš puáhtá jienâstiđ muuneeld mon peri almos munejienâstemsaajeest päikkienâmist tâi olgoenâmijn.

Ovdâskoddevaaljâi munejienâstem päikkienâmist álgá koskoho 22.3. já nohá majebaargâ 28.3. Olgoenâmijn munejienâstem toimâttuvvoo 22.–25.3., mutâ maaŋgâin olgoeennâm munejienâstemsoojijn jienâstemäigi lii uánihub.

Päikkieennâm já olgoeennâm munejienâstemsoojij čujottâsah já ávusorroomääigih kávnojeh vaaljâi tiätu- já puáđuspalvâlusâst. Tiäđuh kávnojeh meid DAV jienâstemsajepalvâlusâst čujottâsâst https://www.aanestyspaikat.fi. Munejienâstemsoojijd puáhtá koijâdiđ meid nuuvtá valjâpalvâlusnumerist:

  • suomâkielâlâš puhelinpalvâlus: 0800 9 4770
  • ruotâkielâlâš puhelinpalvâlus: 0800 9 4771
  • WhatsApp-viestâpalvâlus: 050 438 8730.

Olmooš, kiän naavcah lihâdiđ já toimâđ láá tommittáá raijâšum, ete sun ij peesâ merettes vaigâdvuođâittáá munejienâstemsajan tâi valjâpeeivi jienâstemsajan, puáhtá jienâstiđ muuneeld jieijâs pääihist. Päikkijienâstmân kalga almottâttâđ jieijâs kieldâ kuávdášvaljâlävdikoodán majemustáá 21.3.2023 ovdil tijme 16. Päikkijienâstem ooleest puáhtá tiätuiävtuiguin jienâstiđ meid omâhâštipšoo, kote áásá siämmáá tálutuálust

Sij, kiäh oroh tâi ääsih olgoenâmijn oles munejienâstemääigi já valjâpeeivi, pyehtih jienâstiđ olgoenâmijn reiváin. Jienâvuoigâdvuođâlâš, kote haalijd jienâstiđ reiváin, kalga tiiláđ reivâjienâstemäššikiirjijd muuneeld olgoenâmáid, jienâstiđ ko lii finnim taid já majemužžân vuolgâttiđ jienâs poostâ peht Suomân jieijâs kieldâ kuávdášvaljâlävdikoodán. Reivâjienâ kalga leđe olmâ kuávdášvaljâlävdikoddeest majemustáá valjâpeeivi ovdedeijee vástuppeeivi 30.3. ovdil tijme 19. Tärhibeh ravvuuh kávnojeh čujottâsâst www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Jienâstem valjâpeeivi 2. cuáŋuimáánu

Valjâpeeivi puoh jienâstemsajeh láá áávus tijme 9-20.

Valjâpeeivi uážžu jienâstiđ tuš jienâvuoigâdvuotâalmottâsân merkkejum jienâstemsaajeest. Jieijâs valjâpeeivi jienâstemsaje puáhtá uuccâđ meid čujottâs vuáđuld DAV jienâstemsajepalvâlusâst čujottâsâst https://www.aanestyspaikat.fi.

Puátusij rekinistem

Munejienâi rekinistem algâttuvvoo jo, ko valjâpeeivi jienâstem lii joođoost. Valjâpeeivi jienâi rekinistem algâttuvvoo tállân ko valjâvisteh maneh kiddâ. Rekinistmân kyeskee algâtiäđuh almostittojeh tijme 20 rääjist, kuás munejienâi rekinistem lii tárguttâs kiergâttiđ. Vaaljâi algâpuátuseh valmâštuveh eehid já iijâ ääigi. 

Tärhistemrekinistem tahhoo valjâpirrâdâhlävdikuudijn valjâpeeivi čuávvoo vuossaargâ 3.4. Valjâpirrâdâhlävdikodeh nannejeh koskoho 5.4 vaaljâi lopâlijd puátusijd.

Vaaljâin väljejum ovdâskodde porgâškuát majebaargâ 11.4.

Tiäđuh ovdâskoddevaaljâin láá fálusist maaŋgâ kielân

Vaalit.fi-siijđoin láá tiäđuh ovdâskoddevaaljâin sierâ kielân (suomâkielâ, ruotâkielâ, nuorttâlâškielâ, anarâškielâ, tavesämikielâ, syemmilâš já suomâruátálâš seevvimkielâ sehe maaŋgah enâmustáá kevttum viereskielah, ei. eŋgâlâskielâ, arabiakielâ, eestikielâ já ruošâkielâ).

Riehtiministeriö YouTube -kanavast kávnojeh lasseen čielgâ- já seevvimkielâliih videoh jienâstmist. Suomâ- já ruotâkielân láá finniimist čielgâkielâliih tieđettemčáluseh. Vaaljâin tieđettuvvoo meid uáinimváduláid hiäivulijn vuovvijn.

Valjâruttâdmist kalga toohâđ almottâs VTV:n

Aalmugovdâsteijen väljejum ulmuuh já väriovdâsteijeeh kalgeh toohâđ staatâekonomia tärhistemvirgádâhân almottâs jieijâs valjâruttâdmist. Almottâs kalga adeliđ majemustáá 5.6.2023 räi. Lasetiäđuh valjâruttâdemalmottâsâin čujottâsâst www.vaalirahoitus.fi.

Lasetiäđuh:
valjâhovdâ Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, ovdânommâ.suhânommâ@gov.fi
sierânâsäššitobdee Laura Nurminen, puh. 02951 50008, ovdânommâ.suhânommâ@gov.fi

Vaalit.fi Twitterist https://twitter.com/VaalitFI
Vaalit.fi Facebookist https://www.facebook.com/vaalit.fi 
Valjâvideoh Youtubest https://www.youtube.com/user/oikeusministerio/playlists

Tiäđuh já puátuseh valjâsiijđoin www.vaalit.fi

  • Tiäđuh munejienâstemsoojijn já tai ávusorroomaaigijn
  • Tiäđuh iävtukkâsâin já iävtukkâsnumereh. Iävtukkâstiäđuh láá finniimist meid luođimnáál tiätuvuárkkán.  
  • Munejienâstem ääigi valjâsijđoid peivideh tiijme kooskâi (meid oholoopâ) tiäđuid muuneeld jienâstâm ulmui meerijn kieldâi mield, valjâpirrâduvâi mield já oles enâmist. 
  • Siijđoin puáhtá čuávvuđ algârekinistem ovdánem valjâeehid 2.4. ääigi. Ko algârekinistem lii vaalmâš, te valjâsiijđoin muštâleh algâreknistem mield aalmugovdâsteijen väljejum ulmui noomâid já jienâmeerijd. Toos lasseen muštâleh piäláduvâi jienâmeerijd já jienâoosijd oles enâmist, valjâpirrâduvâin já kieldâin. Ko algârekinistem lii vaalmâš, te sijđoid puátih puoh iävtukkâsâi jienâmereh sehe jienâstemkuávlukuáhtásiih tiäđuh. Algârekinistem puátuseh almostittojeh rekinistem valmâštum maŋa meid luođimnáál tiätuvuárkkán.
  • Nannejum puátuseh peividuvvojeh valjâsijđoid, ko tärhistemrekinistem lii vaalmâš koskoho 5.4.