Presideanttaválgga jienastanvuoigatvuođaalmmuhusaid sádden álgá

Vuoigatvuođaministeriija
Julkaisuajankohta 15.12.2023 12.20
Ođas
Riehtiministeriö valjâlogo.

Digi- ja álbmotdiehtodoaimmahat lea álggahan presideanttaválgga jienastanvuoigatvuođaalmmuhusaid sáddema. Almmuhus doaimmahuvvo jietnavuoigadahtton olbmui juogo poastta fárus dehe Suomi.fi-bálvalussii juovla-ođđajagemánu áigge. Almmuhusat sáddejuvvojit maŋimustá 4.1.2024.

Presideanttaválggas jienastanvuoigatvuohta lea Suoma juohke riikkavuložis, gii lea deavdán 18 jagi 28.1.2024 rádjai. Boahtte válggain leat jietnavuoigadahtton olbmot sullii 4,5 miljovnna.

Jo badjel miljovnna jienasteaddji ožžot jienastanvuoigatvuođaalmmuhusa Suomi.fi-bálvalussii

Jienastanvuoigatvuođaalmmuhusat sáddejuvvojit juogo poastta fárus dehe elektrovnnalaččat jietnavuoigadahtton olbmo iežas almmuhusa mielde. Measta njealját oassi jietnavuoigadahtton olbmuin lea diŋgon virgeoapmahašdieđáhusaid elektrovnnalaččat ja almmuhus jienastanvuoigatvuođas sáddejuvvo sidjiide dušše Suomi.fi-postii. Suomi.fi-postii boahtán almmuhusaid sáhttá lohkat nu, ahte čáliha sisa Suomi.fi-neahttabálvalussii dehe nu, ahte luđe geavahussii Suomi.fi-mobiilaheivehusa.

Go válga sáhttá leat guovtteoasat, jietnavuoigadahtton olbmui sáddejuvvojit presideanttaválggas guokte seammasisdoalot jienastanvuoigatvuođaalmmuhusa. Dáin gávdnojit jietnavuoigadahtton olbmo namma, válgabeaivi ja válgabeivviid jienastanbáiki ja maiddái dieđut ovdajienastanbáikkiin, mat leat olámuttos.

Válgabeaivve jienastanbáiki mearrašuvvá 8.12. ássanbáikki vuođul

Presideanttaválgga aitosaš válgabeaivve jienastanbáiki, mii lea seamma sihke vuosttas ja vejolaš nuppi válggas, mearrašuvvá jienasteaddji álbmotdiehtovuogádahkii merkejuvvon fásta ássanbáikki vuođul.

Digi- ja álbmotdiehtodoaimmahat lea čohkken jagi 2024 presideanttaválgga jienastanvuoigatvuođaregistara álbmotdiehtovuogádagas 8.12.2023. Njulgengáibádusa, mii guoská jienastanvuoigatvuođaregistara, galgá bargat Digi- ja álbmotdiehtodoaimmahahkii maŋimustá 12.1.2024.

Jos jietnavuoigadahtton olmmoš fárre 8.12. maŋŋá, jienastanbáiki mearrašuvvá ovddit ássanbáikki mielde.

Presideanttaválgga vuosttas válggas 28.1.2024 ja vejolaš nuppi válggas 11.2.2024 geavahuvvo seamma jienastanvuoigatvuođaregisttar. Maiddái vejolaš nuppi válgabeaivve jienastanbáiki mearrašuvvá 8.12. čujuhusdieđuid vuođul.

Ođđa jienasteaddjit movttiidahttojit jienastit

Juovla-ođđajagemánus sáddejuvvo breava vuosttas geardde presideanttaválggas jienasteaddjiide. Breavas muitaluvvo lahkoneaddji válggain ja movttiidahtto dasa, ahte geavahuvvo jienastanvuoigatvuohta.

Presideanttaválgga áigetávval

Vuosttas jienasteami válgabeaivi lea sotnabeaivi 28.1.2024. 
Ovdajienasteapmi ordnejuvvo Suomas 17.-23.1.2024 ja olgoriikkain 17.-20.1.2024.

Vejolaš nuppi jienasteami válgabeaivi lea sotnabeaivi 11.2.2024.
Ovdajienasteapmi ordnejuvvo Suomas 31.1.-6.2.2024 ja olgoriikkain 31.1.-3.2.2024. 

Presideanttaválgga válgabeaivve sáhttá jienastit dušše dan jienastanbáikkis, mii máinnašuvvo jienastanvuoigatvuođaalmmuhusas. Go fas ovdajienastanbáikki sáhttá válljet friija.


Lassidieđut jienastanvuoigatvuođaregistaris ja njulgengáibádusas www.vaalit.fi
Dieđut presideanttaválggas ja jienasteamis www.vaalit.fi
Lassidieđut Suomi.fi-bálvalusas

Lassidieđut:
válgahoavda Arto Jääskeläinen, t. 0295 150 128, [email protected]
spesiálaáššedovdi Laura Nurminen, t. 0295 150 008, [email protected]