Presidentinvaalin äänioikeusilmoitusten lähettäminen alkaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2023 12.20
Uutinen
Oikeusministeriön vaalilogo.

Digi- ja väestötietovirasto on aloittanut presidentinvaalin äänioikeusilmoitusten lähettämisen. Ilmoitus toimitetaan äänioikeutetulle joko postitse tai Suomi.fi-palveluun joulu−tammikuun aikana. Ilmoitukset lähetetään viimeistään 4.1.2024.

Presidentinvaalissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta 28.1.2024 mennessä. Tulevissa vaaleissa on äänioikeutettuja noin 4,5 miljoonaa. 

Jo yli miljoona äänestäjää saa äänioikeusilmoituksen Suomi.fi-palveluun

Äänioikeusilmoitukset lähetetään joko postitse tai sähköisesti äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan. Lähes neljäsosa äänioikeutetuista on tilannut viranomaistiedotteet sähköisesti ja ilmoitus äänioikeudesta lähetetään heille vain Suomi.fi-viesteihin. Suomi.fi-viesteihin saapuneet ilmoitukset voi lukea tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun tai lataamalla käyttöön Suomi.fi-mobiilisovelluksen.  

Koska vaali voi olla kaksivaiheinen, äänioikeutetulle lähetetään presidentinvaalissa kaksi samansisältöistä äänioikeusilmoitusta. Näistä löytyvät äänioikeutetun nimi, vaalipäivä ja vaalipäivien äänestyspaikka sekä tietoa lähellä olevista ennakkoäänestyspaikoista. 

Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy 8.12. asuinpaikan perusteella

Presidentinvaalin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka, joka on sama sekä ensimmäisessä että mahdollisessa toisessa vaalissa, määräytyy äänestäjän väestötietojärjestelmään merkityn vakinaisen asuinpaikan perusteella. 

Digi- ja väestötietovirasto on poiminut vuoden 2024 presidentinvaalin äänioikeusrekisterin väestötietojärjestelmästä 8.12.2023. Äänioikeusrekisteriä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 12.1.2024. 

Mikäli äänioikeutettu muuttaa 8.12. jälkeen, äänestyspaikka määräytyy aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Presidentinvaalin ensimmäisessä vaalissa 28.1.2024 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 11.2.2024 käytetään samaa äänioikeusrekisteriä. Myös mahdollisen toisen vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy 8.12. osoitetietojen perusteella.

Uusia äänestäjiä kannustetaan äänestämään

Joulu−tammikuussa lähetetään kirje ensimmäistä kertaa presidentinvaalissa äänestäville. Kirjeessä kerrotaan lähestyvistä vaaleista ja kannustetaan käyttämään äänioikeutta.

Presidentinvaalin aikataulu

Ensimmäisen äänestyksen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. 
Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024.

Mahdollisen toisen äänestyksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024. 
Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024.

Presidentinvaalin vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeusilmoituksessa. Sen sijaan ennakkoäänestyspaikan voi valita vapaasti.


Lisätietoa äänioikeusrekisteristä ja oikaisuvaatimuksesta www.vaalit.fi
Tietoa presidentinvaalista ja äänestämisestä www.vaalit.fi
Lisätietoa Suomi.fi-palvelusta

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 0295 150 128, [email protected]
erityisasiantuntija Laura Nurminen, p. 0295 150 008, [email protected]