Presideʹnttvaal pâʹsspeeiʹv 28.1.2024

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2024 10.00
Tiedote

Presideʹnttvaal tååimtet pâʹsspeeiʹv 28.1.2024. Vaalâst jiõnnvuõiggâdvuõttum Lääʹddjânnam meerla vaʹlljee tääʹssvääʹld presideeʹnt kuuđ eeʹjj kokksaž tåimmpââjas. Võboršeeʹǩǩ lie eʹtǩǩuum pirr Lääʹddjânnam.

Presideʹnttvaal äiʹǧǧtaull

Presideeʹnt vaʹlljeet taarb mieʹldd kueiʹtvuässʼsaž vaalin. Jõs õhtt võboršiiʹǩǩin vuäǯǯ vuõssmõs vaalâst jäänab ko peäʹl uvddum jiõnin, suu vaʹlljeet vuõiʹǧǧest presideʹntten. Nuuʹbb vaal riâžžât, jõs võboršiiʹǩǩin ij ni ǩii vuäǯǯ vuõssmõs vaalâst pâʹjjel peäʹl jiõnin. Vueiʹtlvaž nuuʹbb vaal riâžžât kueiʹt jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeeʹǩǩ kõõskâst.
 
Vaalpeiʹvv lij pâʹsspeiʹvv 28.1.2024. 
Ouddjiõnstummuž riâžžât Lääʹddjânnmest 17.–23.1.2024 da ålggjânnmin 17.–20.1.2024.
 
Vueiʹtlvaž nuuʹbb vaal vaalpeiʹvv lij pâʹsspeeiʹv 11.2.2024. 
Ouddjiõnstummuž riâžžât Lääʹddjânnmest 31.1.–6.2.2024 da ålggjânnmin 31.1.–3.2.2024.

Jiõnstemvuõiggâdvuõtt juõʹǩǩ 18 eeʹǩǩed teâuddam Lääʹddjânnam meerlast

Pueʹtti vaalin jiõnnvuõiggâdvuõttum lie jälstempääiʹǩest huõlǩani puk Lääʹddjânnam meerla, kook lie teâuddam 18 eeʹǩǩed mââimõõzzâst 28.1.2024. Vueiʹtlvaž nuuʹbb vaalâst ââʹnet seämma jiõnstemvuõiggâdvuõttrekisteeʹr ko vuõssmõs vaalâst leʹbe jiõnnvuõiggâdvuõttum oummu lie seämma.

Digi- da meerteâttkoontâr lij vuõlttääm iʹlmmtõõzz jiõnstemvuõiggâdvuõđâst juʹn-a ǩeʹrjjen domoi leʹbe liâđǥlânji Suomi.fi-kääzzkõʹsse. Iʹlmmtõõzz vuõltteeš liâđǥlânji tõid, kook lie tiʹllʼjam veʹrǧǧneǩteâđtõõzzid Suomi.fi-kääzzkõʹsse.

Võboršeeʹǩǩ

Heʹlssen vaalvuʹvddluʹvddkåʹdd raʹvvji presideʹnttvaal võboršiiʹǩǩi piijjmõõžž 21.12.2023. Võboršeeʹǩǩ da sij võboršeǩnââmar käunnʼje vaali teâtt- da puäđõskääzzkõõzzâst.

Identiteeʹtt tuõđštummuš jiõnstempääiʹǩest

Jiõnsteei âlgg puʹhtted ouʹdde čiõlǥtõõzz identiteeʹttstes jiõnstempääiʹǩest. Identiteeʹtt vuäitt tuõđšted veerǥlaž äʹššǩiiʹrjin, mâʹst lij snimldõk, mâʹte vuejjamkoortin leʹbe pååʹlez miõttâm persoonkoortin da paassin.

Ouddjiõnstummuš Lääʹddjânnmest da ålggjânnmin

Jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt jiõnsted ouddǩiõʹtte koon täättas ouddjiõnstempääiʹǩest Lääʹddjânnmest leʹbe ålggjânnmin.

Lääʹddjânnam da ålggjânnam ouddjiõnstempaaiʹǩi addrõõzz da äävaiåårramääiʹj käunnʼje vaali teâtt- da puäđõskääzzkõõzzâst da Digi- da meerteâttkonttâr jiõnstempäiʹǩǩ-kääzzkõõzzâst www.aanestyspaikat.fi

Ouddjiõnstempaaiʹǩid da jeeʹres aaʹššid, kook õhttne presideʹnttvaaʹle, vuäitt teâđstõõllâd še vuõiggâdvuõttministeria määusteʹmes teʹlfonkääzzkõõzzâst:

  • lääʹddǩiõllsaž kääzzkõs nââmrest 0800 9 4770
  • ruõccǩiõllsaž kääzzkõs nââmrest 0800 9 4771
  • WhatsApp-saakk-kääzzkõs nââmrest 050 438 8730.

Ooumaž, koon pâstlvažvuõtt liikkeed da tåimmad lij nuʹtt rääʹjtõõvvâm, što son ij piâzz toolkteʹmes vaiggâdvuõđitää jiõnstempäikka, vuäitt jiõnsted ouddǩiõʹtte dååma. Dommjiõnstummša âlgg iʹlmmtõõttâd jiijjâs kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda mââimõõzzâst mââibaarǥ 16.1.2024 ouddâl čiâss 16. 

Oummu, kook jälste leʹbe ååree čõõđ ouddjiõnstempââʹj da vaalpeeiʹv ålggjânnmin, vuäiʹtte jiõnsted ålggjânnmin ǩiiʹrjin. Jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ, kååʹtt haaʹlad jiõnsted ǩiiʹrjin, âlgg tiʹllʼjed ǩeʹrjj-jiõnstemäʹššǩiiʹrjid ouddǩiõʹtte ålggjânnmid. Ko son lij vuäǯǯam ǩeeʹrj, son âlgg jiõnsted da pååʹštʼted jiõnâs Lääʹddjânnma kååʹddes väʹlddvaal-luʹvddkådda. Ǩeʹrjj-jiõnn âlgg dooidâd vuõigg väʹlddvaal-luʹvddkådda mââimõõzzâst piâtnâc 26.1. ouddâl čiâss 19. Vueiʹtlvaž nuuʹbb vaal ǩeʹrjj-jiõnn âlgg dooidâd mââimõõzzâst piâtnâc 9.2.2024 ouddâl čiâss 19. Tääʹrǩab vuäʹppõõzz käunnʼje addrõõzzâst www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Jiõnstummuš vaalpeeiʹv ođđeeʹjjmannu 28. peeiʹv

Vaalpeeiʹv puk jiõnstempääiʹǩ lie äävai čiâss 9–20. Vaalpeeiʹv vuäǯǯ jiõnsted tåʹlǩ jiõnstemvuõiggâdvuõttiʹlmmtõʹsse mieʹrǩǩuum jiõnstempääiʹǩest. Jiijjâs vaalpeeiʹv jiõnstempääiʹǩ vuäitt ooccâd še addrõõzz vuâđald Digi- da meerteâttkonttâr jiõnstempäiʹǩǩ-kääzzkõõzzâst addrõõzzâst www.aanestyspaikat.fi.

Puäđõõzz lookkmõš

Ouddjiõni lookkmõõžž altteet juʹn vaalpeeiʹv jiõnstummuž ääiʹj. Vaalpeeiʹv jiõni vuâđđeei lookkmõõžž altteet tâʹlles, ko vaal-lõõnj mâʹnne ǩidd. Lookkmõõžž kuõskki vuâđđeei teâđaid õlmstââʹttet vaaljeäʹǩǩää čiâss 20 ääʹljeeʹl, kuäʹss ouddjiõni lookkmõš lij jurddum leeʹd vaalmâš. Vaali vuâđđeei puäđõõzz valmštâʹvve jeäʹǩǩää da iinn ääiʹj. 

Täʹrǩstemlookkmõõžž čõõđtet vaalvuʹvddluʹvddkooʹddin vaalpeeiʹv mâŋŋa pueʹtti vuõssaarǥ 29.1. Heʹlssen vaalvuʹvddluʹvddkåʹdd raʹvvai võboršiiʹǩǩid pirr jânnam uvddum jiõni lååkkmieʹrid mââibaarǥ 30.1. Tän mâŋŋa vuõiggâdvuõttministeria tuâtt, riâžžât-a jeät nuuʹbb vaal. Vueiʹtlvaž nuuʹbb vaal raʹvvjum puäđõõzz õlmstââʹttet seärad 14.2. čiâss 18 mâŋŋa.

Tääʹssvääʹld presideeʹnt veʹrǧǧpââʹjj älgg vaʹlljummuž mâŋŋa pueʹtti määnpââʹj vuõssmõs peeiʹv leʹbe täʹlvvmannu aalǥâst, jõs tååimtet tåʹlǩ õõut vaal, leʹbe pâʹsslašttâm-mannu aalǥâst, jõs tååimtet kueʹhtt vaal.


Lââʹssteâđ:
vaaljååʹđteei Arto Jääskeläinen, teʹl. 02951 50128, ouddnõmm.j.sokknõ[email protected]
spesiaaläʹšštobddi Laura Nurminen, teʹl. 02951 50008, ouddnõmm.sokknõ[email protected] 
spesiaaläʹšštobddi Elina Rissanen, teʹl. 02951 50248, ouddnõmm.sokknõ[email protected]

Teâđ da puäđõõzz vaalseeidain tulospalvelu.vaalit.fi

  • Ouddjiõnstempääiʹǩ da tõi äävaiåårramääiʹj
  • Võboršeeʹǩǩ da võboršeǩnââmar
  • Ouddǩiõʹtte jiõnstam oummui meäʹr (peeiʹvtet čiâss kõõski, neäʹttel-loopp še) 
  • Vuâđđeei lookkmõõžž ouddnummuš vaaljeäʹǩǩää ääiʹj  
  • Raʹvvjum puäđõõzz, ko täʹrǩstemlookkmõš lij valmštõõvvâm mââibaarǥ 30.1.

Teâđaid presideʹnttvaalin da jiõnstummšest www.vaalit.fi
Digi- da meerteâttkonttâr jiõnstempäiʹǩǩ-kääzzkõs www.aanestyspaikat.fi
Vaalit.fi Facebookâst https://www.facebook.com/vaalit.fi 
Vaalvideo YouTubest https://www.youtube.com/user/oikeusministerio/playlists