Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta

OM026:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia väliaikaisesti siten, että vuoden 2021 kuntavaaleissa toimitettaisiin laitosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköissä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM026:00/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.4.2021 – 25.5.2021

Asettamispäivä 12.4.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 15.4.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  16/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  22.4.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 47/2021

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia väliaikaisesti siten, että vuoden 2021 kuntavaaleissa toimitettaisiin laitosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköissä. Laitosäänestyksessä voisivat äänestää näissä varuskunnissa ja yksiköissä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat äänioikeutetut. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ennen vuoden 2021 kuntavaalien kotimaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoa, joka alkaa 26.5.2021.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöArto Jääskeläinen, oikeusministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 008
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Laitosäänestyksen mahdollistaminen varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville äänioikeutetuille.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia väliaikaisesti siten, että vuoden 2021 kuntavaaleissa toimitettaisiin laitosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköissä.