EU:n lainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia demokratian edistämiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2022 13.37
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa EU:n vaaleja ja demokratiaa koskevan lainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on muun muassa turvata vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, lisätä poliittisen mainonnan avoimuutta sekä edistää demokraattista osallistumista. Valtioneuvosto lähetti asiaa koskevien direktiivien muutosehdotukset ja asetusehdotukset tänään eduskunnalle tiedoksi.

Kokonaan uutta EU-tason sääntelyä olisi poliittisen mainonnan avoimuutta ja kohdentamista säätelevä asetus. Asetusehdotuksen mukaan jatkossa esimerkiksi poliittisissa mainoksissa olisi oltava selkeä ilmoitus siitä, että mainos on poliittinen. Mainoksessa olisi myös ilmoitettava toimeksiantajan nimi ja tarjottava lisätietoja poliittisen mainoksen tavoitteista. Uudistuksella halutaan myös varmistaa, että mainonnan kohdentamisessa ei loukata henkilötietojen suojaa.

Valtioneuvosto kannattaa asetusehdotuksen tavoitteita poliittisen mainonnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja epäasiallisen vaikuttamisen torjumiseksi, mutta käytännön toteutusta on vielä tarkasteltava. Neuvotteluissa on varmistettava, ettei uudistus lisää hallinnollisia velvoitteita kohtuuttomasti ja että se kunnioittaa perusoikeuksia.

Muutosten määrä tulla voimaan ennen seuraavia europarlamenttivaaleja

Komissio ehdottaa myös puolueasetukseen muutosta. Tarkoituksena on muun muassa helpottaa vuorovaikutusta eri maiden sisarpuolueiden välillä, jotta puolueet voivat helpommin osallistua EU:n aiheita koskeviin kansallisiin kampanjoihin. Lisäksi tavoitteena on tehdä näkyväksi verkossa tapahtuva poliittinen kampanjointi, ulkomainen puuttuminen sekä poliittisen mainonnan tietosuojasääntöjen rikkominen. Tällä halutaan puolustaa eurooppalaista demokratiaa disinformaatiolta ja häirinnältä.

Komissio esittää muutoksia lisäksi direktiiveihin, jotka koskevat unionin kansalaisen äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa. Näin parannettaisiin niin sanottujen liikkuvien EU:n kansalaisten, eli muussa kuin kotimaassaan asuvien EU-kansalaisten, vaali- ja osallistumisoikeuksien toteutumista. EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi europarlamenttivaaleissa ja paikallisvaaleissa siinä jäsenvaltiossa, joissa he asuvat. Liikkuvien kansalaisten äänestysprosentti on kuitenkin usein alhaisempi kuin muilla.

Valtioneuvosto pitää muutosesityksiä kannatettavina, vaikka Suomessa esimerkiksi liikkuvien äänestäjien tasavertaiset vaalioikeudet jo toteutuvat.

Ehdotukset ovat osa komission joulukuussa 2020 julkistamaa Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa. Muutosten on määrä tulla voimaan keväällä 2023, eli ennen kuin seuraavat europarlamenttivaalit järjestetään vuonna 2024.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen. p. 0295 150 127, [email protected]