Europarlamenttivaaleihin ehdotetaan laajoja uudistuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2016 13.31
Tiedote
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle ehdotuksen europarlamenttivaaleja koskevan EU:n vaalisäädöksen uudistamisesta ja päätti valtioneuvoston kannoista asiaan. Esillä on mm. kysymys siitä, tulisiko jäsenvaltioiden kansallisten ehdokaslistojen lisäksi luoda yhteinen EU:n laajuinen vaalipiiri. Kukin parlamentissa toimiva poliittinen ryhmä asettaisi ehdokaslistansa kärkeen henkilön, joka on ryhmän ehdokas komission puheenjohtajaksi.

Valtioneuvosto pitää Euroopan parlamentin ehdotuksia pääosin kannatettavina, mutta katsoo, että on epäselvää, mitä ehdotus EU:n yhteisestä vaalipiiristä tarkoittaisi käytännössä. Se näyttäisi sisältävän ajatuksen yleiseurooppalaisesta ehdokaslistasta. Tätä ei voida pitää pienten jäsenvaltioiden edun mukaisena, koska eurooppalaisille puolueille varatut paikat vähentäisivät kansallisten edustajien määrää.

Jos Euroopan parlamentin tekemät ehdotukset EU:n vaalisäädökseen hyväksyttäisiin sellaisenaan, ehdokasluetteloiden vahvistamisen määräaika olisi nykyistä aikaisemmin, vähintään 12 viikkoa ennen EP-vaalien ennakkoäänestyksen alkua. Valtioneuvosto pitää tätä ongelmallisena, koska se johtaisi tarpeettoman pitkään kampanja-aikaan ja lisäisi vaalikampanjoinnin kustannuksia.

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltio saisi julkistaa virallisesti vaalien tuloksen vasta, kun äänestys on päättynyt kaikissa jäsenvaltioissa. Suomessa tämä tarkoittaisi kello 22:ta. Sitä ennen ei saisi julkaista myöskään ns. ovensuukyselyihin perustuvia ennusteita vaalituloksesta. Valtioneuvosto suhtautuu varauksellisesti vaalitulosennusteiden samanaikaisen ilmoittamisen tarkoituksenmukaisuuteen ja epäilee mahdollisuutta kieltää ovensuukyselyt.

Valtioneuvosto ei kannata ehdotusta, jonka mukaan Euroopan parlamentti päättäisi vaalien ajankohdan neuvostoa kuultuaan. Nykyisen vaalisäädöksen mukaan vaaleilla on säännöllinen ajankohta, jota neuvosto voi perustellusta syystä siirtää.

Useat muutkin ehdotuksen kohdat vaativat valtioneuvoston mukaan vielä tarkempaa tarkastelua.

Euroopan parlamentin ehdottamilla uudistuksilla pyritään lisäämään EP-vaalien demokraattisuutta ja ylikansallista ulottuvuutta. Tarkoituksena on myös tehostaa vaalien toimittamista sekä tuoda parlamenttia lähemmäs äänestäjiä.

Parlamentin ehdotuksen käsittely on äskettäin käynnistynyt EU:n neuvostossa. Todennäköistä on, että monet ehdotukset tulevat neuvottelujen aikana muuttumaan. EU-vaalisäädöksen muuttaminen vaatii neuvostossa kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisen hyväksynnän. Suomen neuvottelutavoitteet asetetaan valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistoiminnassa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström