Hallitus: Tavoitteeksi nettiäänestyksen käyttöönotto

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2016 12.31
Tiedote

Hallitus linjasi strategiaistunnossaan maanantaina 24. lokakuuta, että Suomessa siirrytään sähköiseen äänestykseen perinteisen äänestyksen rinnalla kaikissa vaaleissa.

Oikeusministeriö käynnistää hallituksen linjauksen mukaisen selvityksen nettiäänestyksen käyttöönotosta yleisissä vaaleissa. Oikeusministeriö asettaa työryhmän, joka valmistelee selvityksen nettiäänestyksen toteuttamisesta. Työryhmään tulee myös parlamentaarinen edustus.

- Hallitus haluaa selvittää nettiäänestyksen käyttöönottoa yleisissä vaaleissa huolellisesti. Asiaan liittyy sekä etuja että riskejä. Näin Suomen 100-vuotisjuhlan lähestyessä on kuitenkin hyvä tarkastella nettiäänestystä yhtenä demokratiaa edistävänä keinona, toteaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Selvityksessä arvioidaan nettiäänestyksen käyttöönottoa, teknisiä toteuttamisvaihtoehtoja, kustannuksia ja vaikutuksia vaalijärjestelmään. Selvitys pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2017 aikana.

Nettiäänestyksen käyttöönottoa yleisissä vaaleissa ei ole aiemmin tarkalla tasolla valmisteltu. Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan eduskunta-, kunta-, europarlamentti- ja presidentinvaaleja sekä valmistelussa olevia maakuntavaaleja. Nettiäänestystä voidaan käyttää myös neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä.

Nettiäänestys tukee hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on julkisten palveluiden digitalisointi.

Lisätietoja:
johtaja Johanna Suurpää, p. 02951 50534, ja vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 02951 50128, sähköpostit muotoa [email protected]