Vuoden 2012 puoluetuen käytössä ei huomautettavaa

Oikeusministeriö
25.6.2014 8.14
Tiedote -

Puolueiden varainkäyttöä vuonna 2012 koskeneessa tarkastuksessa ei havaittu mitään olennaista säännösten tai määräysten vastaista, ilmenee oikeusministeriön tarkastuskertomuksesta.

Valtioneuvosto myönsi eduskunnassa edustettuina oleville puolueille avustuksia vuonna 2012 yhteensä 33 830 000 euroa. Hieman yli puolet avustussummasta osoitettiin poliittisen toiminnan tukemiseen ja loput tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen.

Tarkastuksen perusteella oikeusministeriö esittää, että valtioneuvosto tarkentaisi avustusehtoja valtionavustuksen käyttöaikaan sekä hallinto- ja investointimenojen määrittelyyn liittyen.

Oikeusministeriö valvoo valtioneuvoston myöntämän puoluetuen käyttöä sekä puoluelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista siltä osin kuin valvonta ei kuulu Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tarkastuksen suorittamiseen osallistui tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tarkastushavainnot on saatettu puolueiden tietoon.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi