Resilienssiselvitys tarkastelee vaalijärjestelmän kriisinkestävyyttä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2022 10.30
Tiedote
Vaalit. Val.

Oikeusministeriö on tänään julkaissut selvityksen, jossa tarkastellaan suomalaista vaalijärjestelmää resilienssin eli kriisinkestävyyden ja varautumisen näkökulmasta. Selvityksessä annetaan kokonaiskuva siitä, miten eri ilmiöt voivat vaikuttaa vaalien toimittamiseen.

Suomalainen vaalijärjestelmä on kansainvälisesti vertailtuna yksi maailman parhaista. Se kestää hyvin erilaisia häiriötilanteita.

Katsauksessa käsitellään vaalijärjestelmää sekä vaalien toimittamista kokonaisuutena ja pitkällä tähtäimellä. Selvitys ei itsessään ole riski- tai uhka-analyysi. Se ei arvioi mahdollisten uhkien todennäköisyyksiä tai niiden vaikutusten vakavuutta.

Selvityksen ensimmäisessä osassa keskitytään vaalijärjestelmän ominaisuuksiin, viranomaisyhteistyöhön ja varautumissuunnitelmiin.

Selvityksen toisessa osassa vaalijärjestelmää ja sen kriisinkestävyyttä tarkastellaan seitsemän erilaisen teeman kautta:

  • aseellinen tai siihen verrattavissa oleva hyökkäys
  • kyberturvallisuus
  • informaatiovaikuttaminen
  • ehdokkaisiin ja puolueisiin kohdistuva häirintä
  • vaaliviranomaisiin kohdistuvat uhka
  • terveysturvallisuus
  • vaaleihin kohdistetun luottamuksen heikentyminen.

Vaalien toimittaminen luotettavasti ja yleinen luottamus vaalijärjestelmään ovat demokraattisen yhteiskunnan edellytys. Nyt tehty resilienssiselvitys on osa sellaista tavanomaista viranomaistyötä, joka kuuluu viranomaisten varautumisvelvollisuuteen. Selvitys ei suoranaisesti liity kevään 2023 eduskuntavaaleihin, vaan sen tarkoituksena on antaa yleisempi ja laajempi katsaus vaalijärjestelmään ja tuoda esiin tulevaisuuden mahdollisia jatkokehittämisideoita.

Lisätiedot:
Yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, p. 0295 150 348, [email protected]

Vaalijärjestelmän resilienssi