Työryhmä ehdottaa muutoksia vaalirahoitukseen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen kannattamiseen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2022 11.19
Tiedote
Demokratiaohjelma 2025. Demokratiprogram 2025. Valtioneuvosto. Statsrådet.

Parlamentaarinen vaalityöryhmä on selvittänyt vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain kehittämistarpeita. Tänään luovutetun loppuraportin muutosehdotuksista aloitetaan hallituksen esityksen valmistelu kevään 2022 aikana.

- Demokratian tilaa sekä osallistumisen ja päätöksenteon avoimuuteen liittyviä pelisääntöjä tulee jatkuvasti tarkastella ja tarvittaessa uudistaa. Nyt parlamentaarinen työryhmä on saanut urakkansa päätökseen. Tämä työ on ollut tärkeää demokratian kehittymisen kannalta, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Työryhmä esittää ehdokkaan vaalirahoitusta koskevaan lakiin useita muutoksia. Näitä ovat muun muassa lain selkeyttäminen kampanjan kulut ylittävän rahoituksen osalta ja jälki-ilmoituksiin liittyvien valvontavaltuuksien vahvistaminen. Valtiontalouden tarkastusvirastolle annettaisiin vaalirahoituslaissa ja puoluelaissa oikeus saada tietoja, asiakirjoja, aineistoja ja virka-apua aiempaa laajemmin.

Työryhmä ei tehnyt ehdotusta vaalijärjestelmän uudistamisesta, mutta kävi työnsä aikana läpi uudistamisen vaihtoehtoja ja katsoo, että vaalijärjestelmän uudistamisen vaihtoehdoista tulee koota kattava vertailu seuraavaa hallitusohjelmaa varten.

Työryhmä esittää jäsenäänestysten pakollisuuden poistamista ehdokasasettelussa ja kannattaa valmistelun aloittamista EU-kansalaisaloitteen ikärajan laskemiseksi 16 vuoteen. Loppuraportin mukaan kansalaisaloitteen käyttöönotto on ollut onnistunut demokraattinen innovaatio, mutta myös uutta aloitemuotoa olisi syytä selvittää.

Parlamentaarisen työryhmän toimikausi oli 20.2.2020–31.12.2021.

Vaali- ja puoluelainsäädännön kehittäminen on osa kansallista demokratiaohjelmaa, joka kokoaa yhteen hallitusohjelman lukuisat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet.

Parlamentaarisen vaalityöryhmän loppuraportti

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, p. 0295 150 127, [email protected]

Hankeikkuna: Parlamentaarinen vaalityöryhmä    
Hankeikkuna: Kansallinen demokratiaohjelma 2025