Vaali- ja puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä ja nuorten osallistumista halutaan lisätä – lakiehdotukset lausunnoille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2024 15.11
Tiedote

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain ja kansalaisaloitelain muuttamiseksi. Oikeusministeriö ehdottaa muun muassa tarkennuksia vaalirahoitukseen sekä eurooppalaisen kansalaisaloitteen kannattamisen alaikärajan laskemista 16 vuoteen. Lakiehdotukset ovat lausunnolla 18. kesäkuuta asti.

Muutosten tavoitteena on lisätä vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ehdotuksen mukaan myös vaalikampanjan kulut ylittävä vaalirahoitus tulisi jatkossa ilmoittaa. Lisäksi ehdokkaan tulisi ilmoittaa, mihin ylijäävä vaalirahoitus siirtyy.

Myös kampanjaa varten otetun lainan alkuperä olisi jatkossa ilmoitettava. Jatkossa otetuista lainoista tulisi tehdä ajantasainen ilmoitus samalla tavalla kuin saadusta tuesta tehdään. Lisäksi oikeusministeriö ehdottaa, että luettelo asioista, joita ei pidetä tukena, päivitetään. 

Oikeusministeriön ehdotuksessa puolueilla olisi jatkossa selkeä mahdollisuus valtionavustuksen osittaiselle siirtämiselle puolueen tarkoitusta toteuttavan muun yhteisön tai säätiön toiminnan tukemiseen, kuten vakiintunut käytäntö jo nyt on.

Pakollisesta jäsenäänestyksestä tarkoitus luopua

Ehdotuksessa myös esitetään luopumista puolueiden pakollisesta jäsenäänestyksestä eduskuntavaaleissa. Tällä hetkellä puolueiden on täytynyt toimittaa vaalipiirissä salainen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva jäsenäänestys ehdokkaista, mikäli heitä on ollut enemmän mitä puolueella on oikeus asettaa vaalipiirissä. Jatkossa puolueilla olisi itsellään mahdollisuus päättää omissa säännöissään jäsenäänestyksen järjestämisestä. 

Lisäksi oikeusministeriö ehdottaa, että eurooppalaista kansalaisaloitetta voisi jatkossa kannattaa kaikki 16 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Tällä hetkellä alaikäraja on 18 vuotta. Tavoitteena on lisätä erityisesti nuorten kiinnostusta eurooppalaista kansalaisaloitetta kohtaan ja siten lisätä heidän osallistumismahdollisuuksiaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Ehdotetut lakimuutokset ovat osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2025.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Rissanen, p. 0295 150 248, [email protected]

Lausuntopyyntö

Orpon hallitusohjelma Vaali- ja puoluelainsäädäntö sekä demokratian käytännöt