Vaalien esteellisyyssääntely muuttuu - ehdokas ei enää voi olla vaalilautakunnassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2016 13.36
Tiedote

Vaalilain esteellisyyssääntelyä tarkennetaan 1. kesäkuuta 2016 alkaen. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei jatkossa enää voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunta huolehtii mm. alustavasta ääntenlaskennasta äänestyspaikassa. Lain muutos on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä 20. toukokuuta. Uusia säännöksiä sovelletaan kevään 2017 kuntavaaleissa.

Käytännössä vaalilautakuntien puolueettomuudesta huolehditaan eri puolueista tai äänestäjäryhmistä valittujen keskinäisellä valvonnalla. On hyvin epätodennäköistä, että vaalilautakunnan jäsenellä olisi mahdollisuus vaikuttaa vaalien tulokseen. Vaalimenettelyn tulee kuitenkin näyttää myös ulkopuolisen tarkkailijan silmissä puolueettomalta ja asianmukaiselta.

Laissa korostetaan vaaliviranomaisen velvollisuutta toimia tehtävässään puolueettomasti ja mainitaan nykyistä laajemmin ne henkilöt, jotka eivät saa toimia tietyissä vaalien viranomaistehtävissä.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla ennakkoäänestyspaikassa tai kotiäänestyksessä vaalitoimitsijana eikä laitosäänestyksistä huolehtivan vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Ehdokas tai ehdokkaan lähisukulainen eivät myöskään voi toimia äänestäjän avustajana äänestettäessä.

Vaalipiirilautakunnassa ja kunnan keskusvaalilautakunnassa esteellisyyskysymykset ratkaistaan hallintolain perusteella. Vaalipiirilautakunta ja kunnan keskusvaalilautakunta vastaavat mm. vaalien ääntenlaskennasta ja tuloksen vahvistamisesta.

Muutosten tarkoituksena on selkeyttää esteellisyystilanteiden arvioimista ja turvata äänestäjien luottamus vaalijärjestelmää kohtaan.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. 02951 50560,
sähköposti: [email protected]